Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Opintotuen saajat ja maksetut tuet

Päivitetty 8.3.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja opintotuen saajista ja maksetuista etuuksista vuositasolla vuodesta 2005 alkaen, kuukausitasolla vuodesta 2018 alkaen ja lukuvuositasolla 2005/2006 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Opintotuen saajat ja maksetut tuet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedostoja. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotukokoid
data_2024.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-03-0586987272a0391f0-6afc-4a16-a1c3-f3d5e716000f
data_2023.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-03-05112110956fb2d2ec7-b370-47e3-bbb6-26f2c1cbde6d
data_2022.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-03-05112620875f4168e88-0103-48d2-bebe-26d5543fa450
data_2021.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-03-051127027734fce5b8d-e566-40e5-a7cf-3533d5f3c04d
data_2020.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-03-0511086666960cafa71-f68b-4bd6-b5fe-936b4b7f42aa
data_2019.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-03-051089304261eb26871-b65a-4a27-9750-a1872acc0f7b
data_2018.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-03-05108344402ec9abffb-9432-40c9-b61e-7ea00fdd7f0a
data_2005_2017.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-03-05310079948264cec01-75f0-4abe-b03c-32767b1de5ec
package.json(Avautuu uuteen välilehteen)JSONmetadata2024-03-05472178e319708-c246-4641-965a-42851102428b

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Opintotuen saajat ja maksetut tuet.  

Aineistossa on tiedot opintotuen saajista, maksetuista tuista ja keskimääräisistä tuista tilastointijakson aikana. Opintotuen saajia ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointijakson aikana säännöllinen tai takautuva opintoraha tai asumislisä, tai joilla on voimassa oleva opintolainan valtiontakaus. Maksettuihin tukiin on tilastoitu säännöllisten tai takautuvien maksujen lisäksi myös opintoetuuksien palautukset. Keskimääräiseen opintotukeen (euroa/saaja) on tilastoitu ainoastaan säännöllisesti maksetut tuet ja opintolainan valtiontakauksen euromäärä.

Opintotuen saajat ja maksetut etuudet tilastoidaan kalenterivuosittain, lukuvuosittain ja kuukausittain. Lukuvuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa. Aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2005 alkaen, kuukausitasolla vuodesta 2018 alkaen ja lukuvuositasolla 2005/2006 alkaen.

Oppilaitosaste määräytyy etuuden maksutapahtumaan liittyvän oppilaitosnumeron perusteella. Oletusarvoisesti opintotuen saaja tilastoituu tilastointijakson viimeisimmän maksutapahtuman mukaiseen oppilaitosasteeseen. Valinnalla “Astetiedon peruste: Kaikki oppilaitokset” tuen saaja tilastoituu kaikkiin tilastointijakson maksutapahtumien mukaisiin oppilaitosasteisiin. Yhteissummassa tuen saaja esiintyy kuitenkin vain kerran.

Oppilaitosasteeseen “Ulkomaiset oppilaitokset” tilastoituvat ne opintotuen saajat, jotka suorittavat tutkintoa ulkomaisessa oppilaitoksessa.

Opintotuen saajan ikä ja asuinkunta tilastoituvat valitun ajanjakson lopun tietojen mukaisesti. Lukuvuoden tiedoissa ikä ja asuinkunta ovat kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_show(id = "6c4d12ce-3aaf-40ea-96c4-4e396a959e95")

resources <- x$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[2]]$url) # Lataa datan data_2023.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[9]]$url) # Lataa metadata     

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosi Lukuvuosi Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultMaksukuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultMaksuvuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK.
vuosiintegerdefaultMaksuvuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tilastointijakson lopulla. Lukuvuoden tiedoissa aluetieto on kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. Arvo 199 tarkoittaa, että ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Ennen vuotta 2014 lakanneet kunnat saavat nimeksi kunnan numeron.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi tilastointijakson lopulla. Lukuvuoden tiedoissa aluetieto on kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tuntematon’.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa. Lukuvuoden tiedoissa ikä on kuitenkin ikä lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopussa. Ikäryhmä (16–19 v, 20–24 v, …, 50–54 v, yli 54 v) Tieto puuttuu, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tuntematon’.
etuusstringdefaultYhteensä, Opintoraha ja asumislisä yhteensä, Opintoraha, Asumislisä, aiemmin maksettu Aikuisopintoraha ja Opintolainan valtiontakaus Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
oppilaitos_perustestringdefaultOppilaitosasteen peruste Kaikki oppilaitokset Viimeisin oppilaitos
oppilaitosastestringdefaultOppilaitosaste Yliopistot, Ammattikorkeakoulut, Ammatilliset oppilaitokset, Lukiot, Muut oppilaitokset ja Ulkomaiset oppilaitokset Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä
saaja_laskenta_lkmnumberdefaultKeskimääräisen etuuden laskentaan tarvittava saajamäärä tarkastelujakson aikana.
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä bruttona, palautuksissa saa negatiivisen arvon.
maksettu_laskenta_eurnumberdefaultKeskimääräisen etuuden laskentaan tarvittava euromäärä tarkastelujakson aikana.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuusoppilaitos_perusteoppilaitosastesaaja_lkmsaaja_laskenta_lkmmaksettu_eurmaksettu_laskenta_eur
Kuukausi52023052023611Pornainen25-29NainenOpintolainan valtiontakausViimeisin oppilaitosYhteensä550.003250.00
Kuukausi52023052023611Pornainen25-29NainenOpintolainan valtiontakausViimeisin oppilaitosAmmattikorkeakoulut440.002600.00
Kuukausi52023052023611Pornainen25-29NainenOpintolainan valtiontakausKaikki oppilaitoksetYhteensä550.003250.00
Kuukausi52023052023611Pornainen25-29NainenOpintolainan valtiontakausKaikki oppilaitoksetAmmattikorkeakoulut440.002600.00
Kuukausi52023052023611Pornainen20-24NainenYhteensäViimeisin oppilaitosYhteensä20203807.3716296.17
Kuukausi52023052023611Pornainen20-24NainenYhteensäViimeisin oppilaitosAmmattikorkeakoulut14143135.3712385.37

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin