Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet

Päivitetty 8.3.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja koulumatkatuen saajista ja maksetuista etuuksista vuositasolla vuodesta 2008 alkaen, kuukausitasolla vuodesta 2017 alkaen ja lukuvuositasolla 2009/2010 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedostoja. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotukokoid
data_2024.csvCSVdata2024-03-053170769698255509-d286-4aab-b7a0-be2f2e47786c
data_2023.csvCSVdata2024-03-05444935104b158ce82-a854-44a7-9eb5-8f405e40f56e
data_2022.csvCSVdata2024-03-054187972844c67cbe3-d380-4453-a675-c1b67b18e585
data_2021.csvCSVdata2024-03-05202319128f7febd4e-fdd2-4273-a72f-c3fbc083eefb
data_2008_2020.csvCSVdata2024-03-071032307883f05dea5-a9d0-4b6e-b763-00eee450c571
package.jsonJSONmetadata2024-03-07462484099a3ec-3690-4c01-94b0-5ca2fcc4b6c6

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Koulumatkatuen saajat ja kustannukset.

Aineistossa on tietoja koulumatkatuen saajista ja maksetuista tuista kalenterivuosittain, lukuvuosittain ja kuukausittain. Lukuvuosi alkaa elokuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa. Aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2008 alkaen, kuukausitasolla vuodesta 2017 alkaen ja lukuvuositasolla 2009/2010 alkaen.

Koulumatkatuen saajia ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointijakson aikana nollaa suurempi maksu. Aineisto on muodostettu etuuden maksuajankohdan mukaan. Esimerkiksi elokuulle myönnetään paljon koulumatkatukea, mutta suurin osa elokuun koulumatkatuesta maksetaan vasta syyskuussa, koska lipunmyyjät laskuttavat myytyjen lippujen koulumatkatukiosuudet kuukauden jälkikäteen. Koulumatkatuessa on kuukauden takautuva hakuaika. Opiskelijalle voidaan esimerkiksi syyskuussa myöntää tuki myös elokuulle ja tällöin elokuun tuki maksetaan samaan aikaan syyskuun tuen kanssa.

Aineistossa on tietoja sukupuolen, iän, asuinkunnan, oppilaitosasteen ja kulkutavan mukaan. Kulkutapa- ja oppilaitosastetiedot on saatavilla vuodesta 2009 alkaen. Elokuusta 2021 lähtien on saatavilla tiedot myös koulutuksen maksuttomuuden, matkapäivien sekä yhdensuuntaisen matkan pituuden mukaan.

Koulumatkatuen saajan ikä ja asuinkunta tilastoituvat valitun ajanjakson lopun tietojen mukaisesti. Lukuvuoden tiedoissa ikä ja asuinkunta ovat kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_show(id = "39378dc6-9629-4515-9e78-3efe9d75d77d")

resources <- x$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[2]]$url) # Lataa datan data_2023.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[6]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosi Lukuvuosi Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultMaksukuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultMaksuvuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK.
vuosiintegerdefaultMaksuvuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tilastointijakson lopulla. Lukuvuoden tiedoissa aluetieto on kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. Arvo 199 tarkoittaa, että ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Ennen vuotta 2014 lakanneet kunnat saavat nimeksi kunnan numeron.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi tilastointijakson lopulla. Lukuvuoden tiedoissa aluetieto on kuitenkin lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopun tieto. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tuntematon’.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa. Lukuvuoden tiedoissa ikä on kuitenkin ikä lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopussa. Ikäryhmä (Alle 16 v, 16–17 v, 18–19 v, 20–24 v, …, 50–54 v, yli 54 v) Tieto puuttuu, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tuntematon’.
kulkutapastringdefaultHenkilö tilastoituu saajaksi kaikkiin eri kulkutapoihin, joissa hän tilastojakson aikana etuustietokannassa esiintyy. Luokkaan Useita kulkutapoja hänet tilastoidaan, mikäli etuustietokannassa on hänestä samalla maksurivillä useita kulkutapoja. Yhteissummassa henkilö on vain kerran. (Matkahuolto, Seutuliikenne, VR, Koulutuksen järjestäjä, Muu joukkoliikenne, Itse järjestetty kulkutapa, Useita kulkutapoja, Tieto puuttuu) Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
oppilaitosastestringdefaultOppilaitosaste Yhteensä Ammatilliset oppilaitokset Lukiot Muut oppilaitokset Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
koulutusstringdefaultKoulutus (Maksuton koulutus, Muu kuin maksuton koulutus) Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
matkapaivatstringdefaultMatkapäivät 15 pv tai enemmän / kk, 10-14 pv / kk) Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
matkanpituusstringdefaultYhdensuuntaisen matkan pituus, 5 km luokitus Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä bruttona, palautuksissa saa negatiivisen arvon.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolikulkutapaoppilaitosastekoulutusmatkapaivatmatkanpituussaaja_lkmmaksettu_eur
Kuukausi22023022023092Vantaa18-19 vMiesYhteensäYhteensäMuu kuin maksuton koulutusYhteensäYhteensä29965.00
Kuukausi22023022023092Vantaa18-19 vMiesYhteensäYhteensäMuu kuin maksuton koulutusYhteensä20-24 km9194.66
Kuukausi22023022023092Vantaa18-19 vMiesYhteensäYhteensäMuu kuin maksuton koulutusYhteensä15-19 km14422.03
Kuukausi22023022023092Vantaa18-19 vMiesYhteensäYhteensäMuu kuin maksuton koulutusYhteensä10-14 km4111.21
Kuukausi22023022023092Vantaa18-19 vMiesYhteensäYhteensäMaksuton koulutusYhteensäYhteensä1185964.11
Kuukausi22023022023092Vantaa18-19 vMiesYhteensäYhteensäMaksuton koulutusYhteensä7-9 km20908.84

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin