Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet

Päivitetty 28.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja vanhempainpäivärahojen saajista ja maksetuista päivärahoista vuodesta 2006 lähtien. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattuurlkokoid
data.csvCSVdata2023-06-272023-10-16https://www.avoindata.fi/data/dataset/fcecb9f8-2663-42c7-bbcd-856fd8fd603c/resource/9f437329-b63a-4ac0-8a01-1ab2aa172a93/download/data.csv558996039f437329-b63a-4ac0-8a01-1ab2aa172a93
package.jsonJSONmetadata2023-06-272024-01-15https://www.avoindata.fi/data/dataset/fcecb9f8-2663-42c7-bbcd-856fd8fd603c/resource/b5fb9a7c-f425-47f1-ac76-3818342adbba/download/package.json45378b5fb9a7c-f425-47f1-ac76-3818342adbba

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamisiin raportteihin Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 2022- ja Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut päivärahat 2006-2021.

Aineisto sisältää tietoa vanhempainpäivärahoja saaneiden henkilöiden lukumääristä, korvattujen päivien lukumääristä ja maksettujen etuuksien euromääristä. Tietoja on sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan sekä etuuksittain luokiteltuina.

Vuonna 2022 perhevapaauudistus toi muutoksia vanhempainpäivärahoihin. Uuden lain mukaiset etuudet ovat raskausraha, erityisraskausraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Niitä maksetaan, jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Vanhan lain (SVL 1224/2004) mukaiset etuudet olivat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Näitä etuuksia voidaan maksaa vuoden 2024 loppuun asti perheille, joilla vanhempainpäiväraha alkoi ennen uudistuksen voimaantuloa.

Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 ja vuositasolla vuodesta 2006 alkaen. Vuodesta 2022 alkaen saatavilla ovat vuosikertymätiedot, joista myös vuositiedot ovat poimittavissa.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Vanhempainpäivärahojen saaja")

resources <- x$results[[1]]$resources

data <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosi, Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun, vuodesta 2022 alkaen Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne.
kuukausi_nrointegerdefaultTilastointijakson kuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTilastointijakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK.
vuosiintegerdefaultTilastointijakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tilastointijakson lopulla. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. Arvo 199 tarkoittaa, että ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi tilastointijakson lopulla. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa: 16-19, 20-24, 25-29,…, 60-64 ja 65-69 Tieto puuttuu, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Vuoden 2021 loppuun asti sukupuoli määräytyy maksetun etuuden perusteella. Sen jälkeen sukupuoli on väestörekisterin mukainen.
etuusstringdefaultUuden lain mukaiset etuudet ovat raskausraha, erityisraskausraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Niitä maksetaan, jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Vanhan lain (SVL 1224/2004) mukaiset etuudet olivat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Näitä etuuksia voidaan maksaa vuoden 2024 loppuun asti perheille, joilla vanhempainpäiväraha alkoi ennen uudistuksen voimaantuloa. Tieto puuttuu, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Ei koske etuus=Yhteensä -luokkaa. Vuoden 2021 loppuun asti Osittainen vanhempainraha sisältyy Vanhempainrahaan.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä.
korvattu_paiva_lkmnumberdefaultKorvattujen päivien lukumäärä.
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä bruttona, palautuksissa saa negatiivisen arvon.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(data)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuussaaja_lkmkorvattu_paiva_lkmmaksettu_eur
Kuukausi62023062023765SotkamoTieto puuttuuTuntematonTieto puuttuu125748.50
Kuukausi62023062023508Mänttä-VilppulaTieto puuttuuTuntematonTieto puuttuu3484787.44
Kuukausi62023062023507MäntyharjuTieto puuttuuTuntematonTieto puuttuu2363272.18
Kuukausi62023062023762SonkajärviTieto puuttuuTuntematonTieto puuttuu4735870.35
Kuukausi62023062023250KihniöTieto puuttuuTuntematonTieto puuttuu125799.75
Kuukausi62023062023761SomeroTieto puuttuuTuntematonTieto puuttuu3523241.86

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin