Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Maksetut takuueläkkeet

Päivitetty 28.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja maksetuista takuueläkkeistä vuodesta 2020 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Maksetut takuueläkkeet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Maksetut takuueläkkeet’. Tietoaineisto sisältää kuukausi- ja vuositietoja vuodesta 2020 alkaen.

Maksettujen takuueläkkeiden aineistoon sisältyvät kaikki maksutyypit eli säännöllisten maksujen lisäksi myös takautuvat maksut ja palautukset.

Eläkkeen peruste -tieto kertoo, millä perusteella takuueläke on myönnetty. Jos henkilö on kansaneläkkeen saaja, takuueläkkeen perusteena aineistossa on aina kansaneläke, vaikka henkilöllä olisi muitakin eläkkeitä maksussa.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Maksetut takuuel")

resources <- x$results[[2]]$resources

data <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosi, vuoden lopun tilanne Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultTilastointijakson kuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTlastointijakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK.
vuosiintegerdefaultTilastointijakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tarkastelujakson lopussa. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. 199 tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4, kuntatieto puuttuu tai asuinmaa on ulkomailla.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi tarkastelujakson lopussa. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4, kuntatieto puuttuu tai asuinmaa on ulkomailla.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tarkastelujakson lopussa: 16–19, 20–24, 25–29…, 95–99, yli 99 Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu
tuenperustestringdefaultEläkkeen peruste: Kansaneläke Työeläke SOLITA-eläke tai -korvaus Maatalouden erityiseläke Ikä 65 vuotta (maahanmuuttaja) Työkyvytön (maahanmuuttaja) Eläke alemman eläkeiän perusteella Eläke EU/ETA -maasta Muu peruste
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä bruttona, palautuksissa saa negatiivisen arvon.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(data)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolituenperustemaksettu_eur
Kuukausi122022122022992Äänekoski85-89NainenTieto puuttuu-33.87
Kuukausi122022122022980Ylöjärvi65-69NainenTieto puuttuu-30.00
Kuukausi122022122022977Ylivieska55-59NainenTieto puuttuu-5.22
Kuukausi122022122022936Virrat80-84NainenTieto puuttuu-130.74
Kuukausi122022122022931Viitasaari60-64NainenTieto puuttuu-70.00
Kuukausi122022122022927Vihti30-34NainenTieto puuttuu182.17

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin