Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Päivitetty 12.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja vanhempainpäivärahojen saajista ja maksetuista etuuksista vuodesta 1986 alkaen. Tällä sivulla on

 • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
 • aineiston kuvaus
 • luettelo aineiston muuttujista.

Linkki aineistoon avoindata.fissä: Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv-datatiedostoja ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuurlkokoid
data_2023.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/2daccc3d-5413-4d29-bc2c-c3125e33fdfd/download/data_2023.csv943221282daccc3d-5413-4d29-bc2c-c3125e33fdfd
data_2022.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/5e8358c2-4988-4ec0-8b1b-66d08ff945aa/download/data_2022.csv2860660905e8358c2-4988-4ec0-8b1b-66d08ff945aa
data_2021.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/e6e9ebc4-99ac-479c-98cd-8a967ecdc165/download/data_2021.csv284105704e6e9ebc4-99ac-479c-98cd-8a967ecdc165
data_2020.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/2579b6dc-f661-41bb-927c-c817fe48262c/download/data_2020.csv2826812772579b6dc-f661-41bb-927c-c817fe48262c
data_2019.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/ad72ac2d-8d29-4dc1-b265-e7eb953e3ff3/download/data_2019.csv285461073ad72ac2d-8d29-4dc1-b265-e7eb953e3ff3
data_2018.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/9aba634a-3a06-41bd-9f01-44f1b6fe6e9c/download/data_2018.csv2849656559aba634a-3a06-41bd-9f01-44f1b6fe6e9c
data_2010_2017.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/ccf77668-4e04-4f95-be37-b96ab116b4a8/download/data_2010_2017.csv169608095ccf77668-4e04-4f95-be37-b96ab116b4a8
data_2000_2009.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/63f67464-037e-4bcc-958d-1bcc8f69bf23/download/data_2000_2009.csv24937301663f67464-037e-4bcc-958d-1bcc8f69bf23
data_1990_1999.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/a994642a-2213-4380-8ecb-7fadb2a7d1e4/download/data_1990_1999.csv240100021a994642a-2213-4380-8ecb-7fadb2a7d1e4
data_1986_1989.csvCSVdata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/86dd6ee1-fe35-4218-80f8-d961907ca2cd/download/data_1986_1989.csv8879269586dd6ee1-fe35-4218-80f8-d961907ca2cd
package.jsonJSONmetadata2023-06-02https://www.avoindata.fi/data/dataset/22368122-4f1b-4a8c-8a82-e70cdca843c9/resource/58500dce-e46e-476c-be70-6e54c2fac44c/download/package.json5392758500dce-e46e-476c-be70-6e54c2fac44c

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset. Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 ja vuositasolla vuodesta 1986 alkaen.

Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin ja voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista. Sairaanhoitokorvausten tilastoja käytetään lääkekustannusten kehityksen seuraamisessa ja kuvaamaan yksityisen avosairaanhoidon palveluiden käyttöä.

Korvattavia sairaanhoidon kustannuksia olivat 31.12.2022 saakka korvattavien reseptilääkkeiden kustannukset, kustannukset avosairaanhoitopalvelujen käytöstä ja sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannukset.

1.1.2023 alkaen korvattavia sairaanhoidon kustannuksia ovat:

 • korvattavien reseptilääkkeiden kustannukset
 • yksityislääkärien vastaanottokäynnit
 • yksityishammaslääkärin palvelut
 • suuhygienistin palvelut
 • yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, jotka koskevat mielenterveyden ja suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri
 • suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin yksityisessä sairaanhoidossa tekemät toimenpiteet
 • erikoishammasteknikon yksityisessä sairaanhoidossa tekemät protetiikan kliinisen työn toimenpiteet rintamaveteraaneille sekä tekniset työt
 • mielenterveyden hoitoon liittyvät psykiatrian erikoislääkärin tai lääkärin yksityisessä sairaanhoidossa tekemät toimenpiteet
 • psykologin yksityisessä sairaanhoidossa tekemät tutkimukset
 • lääkärin tai psykiatrian erikoislääkärin yksityisessä sairaanhoidossa antama psykoterapia
 • yksityiseen sairaanhoitoon tehdyt matkat, jos annettu hoito on Kela-korvattavaa
 • hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä tehdyt matkat sinne, mistä asiakas on hankkinut hoidon
 • koronatutkimukset ja koronarokotus 30.6.2023 asti.

Aineisto sisältää tietoa sairaanhoitokorvauksia saaneiden henkilöiden lukumääristä, korvattujen sairaanhoitokustannusten ja niistä maksettujen sairaanhoitokorvausten euromääristä sekä lääkärissäkäyntien, hammashoitokäyntien, tutkimuksen ja hoidon sekä matkojen lukumääristä.

Lääkärissäkäyntien lukumääriin sisältyvät myös lääkärin lausuntojen ja lääkemääräysuusintojen lukumäärät. Tutkimuksessa ja hoidossa lääkärin samalla kertaa määräämät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ovat yksi omavastuukerta. Fysioterapian hoitomääräys on yksi omavastuukerta.

Lisäksi aineistossa on tiedot korvattujen lääketoimitusten lukumääristä. Lääketoimitus tarkoittaa apteekista yhdellä kertaa toimitettua yhden lääkevalmisteen erää. Vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi määrätty lääkemääräys kirjautuu tilastoon useana toimituksena, koska sairausvakuutuksesta korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden lääkkeet.

Aineistossa on tietoa vain sellaisista lääketoimituksista, jotka on korvattu apteekin välityksellä tai jälkikäteen.

Aluetieto perustuu henkilön vakinaiseen asuinkuntaan tilastojakson lopussa tai kuolinpäivänä, mikäli henkilö kuoli tilastojakson aikana. Aluejaotusvuosi on tilastojakson lopun mukainen. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Sairaanhoitokorvausten saajat")

resources <- x$results[[1]]$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[3]]$url) # Lataa data data_2021.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[11]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
 select(-values) |>
 kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultSumma-aineiston aikatyyppi (Kuukausi/Neljännesvuosi/Vuosi). Kertoo mille tasolle tiedot on summattu.
kuukausi_nrointegerdefaultKuukausitason aineistossa maksukuukauden numero. Neljännesvuositason aineistossa neljännesvuoden viimeisen maksukuukauden numero. Vuositason aineistossa vuoden viimeisen maksukuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultKuukausitason aineistossa maksuvuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Neljännesvuositason aineistossa neljännesvuoden viimeisen kuukauden mukainen. Vuositason aineistossa vuoden viimeisen kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultMaksuvuosi.
kunta_nrostringdefaultSairaanhoitokorvausten saajan tilastokunnan numero. Tieto perustuu sairaanhoitokorvausten saajan asuinkuntaan tilastointiajanjakson lopussa. Arvo ‘199’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai että kuntatieto puuttuu. Koko maan kohdalla saa arvon ‘000’.
kunta_nimistringdefaultSairaanhoitokorvausten saajan tilastokunnan nimi. Tieto perustuu sairaanhoitokorvausten saajan asuinkuntaan tilastointiajanjakson lopussa. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
ikaryhmastringdefaultSairaanhoitokorvausten saajan ikäryhmä tilastointiajanjakson lopussa. ‘Tieto puuttuu’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSairaanhoitokorvausten saajan sukupuoli tilastointiajanjakson lopussa. ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
etuuslajistringdefaultEtuuslaji. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu etuuslajien tasolle. 
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä.
korvaus_eurnumberdefaultSairaanhoitokustannuksista saajalle maksetut korvaukset. HUOM. Tilastointijakson aikana sairaanhoitokorvausta saanut, hänen sairaanhoitokustannustensa ja niistä maksettujen korvausten euromäärät (nimellisarvoina) ja muut korvaustiedot tilastoidaan siihen alueyksikköön, jossa sairaanhoitokorvausta saanut asui tilastointiajanjakson lopussa. Pienin alueyksikkö on kunta.
kustannus_eurnumberdefaultSairaanhoitokorvausta saaneen sairaanhoitopalvelusta maksamat kustannukset ennen sairausvakuutuskorvauksen vähentämistä. Lääkkeissä kustannus on lääkevalmisteen hinta, lääkärin ja hammaslääkärinpalveluissa lääkärin perimä palkkio, tutkimuksessa ja hoidossa tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä peritty maksu ja matkoissa matkasta peritty maksu.
omavastuukerta_lkmnumberdefaultOmavastuukerrat lukumäärä (OSTOT,KÄYNNIT,MATKAT,VIIKOT).
toimitus_lkmnumberdefaultKorvattujen lääketoimitusten lukumäärät lääkekorvauksista

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat) |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuuslajisaaja_lkmkorvaus_eurkustannus_euromavastuukerta_lkmtoimitus_lkm
Kuukausi12021012021691Reisjärvi20-24TuntematonYhteensä161843.483028.803127
Kuukausi12021012021691Reisjärvi20-24TuntematonLääkkeet ja vastaavat valmisteet121626.931959.002027
Kuukausi12021012021691Reisjärvi20-24Tuntematon- Peruskorvatut yhteensä10566.531456.121522
Kuukausi12021012021691Reisjärvi20-24Tuntematon- Erityiskorvatut yhteensä4443.17502.8855
Kuukausi12021012021691Reisjärvi15-19YhteensäYhteensä1912631.3312031.273022
Kuukausi12021012021691Reisjärvi15-19YhteensäMatkat42216.901374.90120

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin