Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan

Päivitetty 12.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja työmarkkinatuen saajista tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan vuodesta 2014 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Linkki aineistoon avoindata.fissä: Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotukokoid
data.csvCSVdata2023-03-1511435964733e7f900-ba96-41e0-aeba-b5c8ff92035f
package.jsonJSONmetadata2023-03-15342167a993b5d-beb9-49f6-910e-373245b0ea80

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan. Aineistossa on työmarkkinatuen ja kotoutumistuen saajat kuukauden/vuoden lopussa. Vuositason aineistossa on tiedot vuodesta 2014 ja kuukausitason aineistossa tammikuusta 2018 alkaen.

Saajat tilastoituvat takautuvasti niille kuukausille, joille henkilölle maksetaan kuukauden viimeiselle työpäivälle kohdistuvaa työttömyysetuutta kolmen seuraavan kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi vuoden lopun saajaksi tilastoituu, jos henkilölle maksetaan joulukuun viimeiselle päivälle kohdistuva työttömyysetuus seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Työmarkkinatukipäivien kertymä on työttömyysajalta maksettujen tukipäivien määrä, joka tuen saajalle on maksettu tilastointiaikaan asti. Kertymän laskeminen aloitetaan alusta, jos henkilö täyttää työssäoloehdon.

Korvausperuste jakaa etuudet työttömyysajalta ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettuihin etuuksiin.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän")

resources <- x$results[[1]]$resources

data <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] %>%
  select(-values) %>%
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultKuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero. Vuositason aineistossa aina 12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa aina muotoa VVVV12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tarkastelujakson lopussa Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. Koko maan kohdalla saa arvon ‘000’.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huomautus. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. Koko maan tietojen kohdalla saa arvon ‘Koko maa’.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tarkastelujakson lopussa. ‘Tieto puuttuu’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSaajan sukupuoli tarkastelujakson lopussa. ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
korvausperustestringdefaultKorvauksen peruste. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Työttömyysajalta’ ja ‘Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta’ tasolle sekä edelleen  näiden palvelujen tasolle. ‘Tieto puuttuu’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä luokassa on alle 4 tai että tieto puuttuu.
tyomarkkinatukipaiva_luokkastringdefaultTyömarkkinatukipäivien kertymä (alle 100, 1–199, 200–299, …, 1 300–1 399, 1 400–1 499, 1 500 tai yli).
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(data)  %>% kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolikorvausperustetyomarkkinatukipaiva_luokkasaaja_lkm
Kuukausi102022102022921VesantoTieto puuttuuTuntematonTyöttömyyden perusteella1500 tai yli6
Kuukausi102022102022905VaasaTieto puuttuuTuntematonTyöttömyyden perusteella1500 tai yli4
Kuukausi102022102022846TeuvaTieto puuttuuTuntematonTyöttömyyden perusteella1500 tai yli5
Kuukausi102022102022845TervolaTieto puuttuuTuntematonTyöttömyyden perusteella1500 tai yli5
Kuukausi102022102022844TervoTieto puuttuuTuntematonTyöttömyyden perusteella1500 tai yli6
Kuukausi102022102022791SiikalatvaTieto puuttuuTuntematonTyöttömyyden perusteella1500 tai yli6

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin