Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain

Päivitetty 12.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista ja maksetuista etuuksista kunnittain vuodesta 2006 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Linkki aineistoon avoindata.fissä: Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data.csvCSVdata2021-08-162023-06-151551627c95c26c7-810b-4355-ac2b-a1de22b7b42b
package.jsonJSONmetadata2021-08-162023-06-1513394445e9929-e699-47ae-8719-c88df0021350

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet’. Aineisto on summattu koko maan tasolle. Vuositietoja on vuodesta 2006 ja kuukausi- ja vuosikertymätietoja vuodesta 2015 alkaen.

Työmarkkinatuen työttömyysajalta korvattujen päivien viimeisin kertymäluokka (TYOMARKKINATUKIPAIVA_LUOKKA) saa arvoja ‘Yhteensä’, ‘300-499’, ‘500-999’ ja ‘1000’. Henkilö on voinut kuulua kuukauden aikana useampaan luokkaan, mutta saajamäärät ja maksetut tuet saadaan aineistosta vain kertaalleen per kuukausi, kun aineistoa rajataan arvolla ‘Yhteensä’.

Aineistossa on vain se työmarkkinatuki, jonka rahoittamiseen kunnat osallistuvat. Mukana ei ole työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettua työmarkkinatukea eikä valtion kokonaisuudessaan rahoittamaa työmarkkinatukea. Vuosina 2006–2014 kunnat rahoittivat 50 % työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos tuen saajan työttömyysajan tukipäivien kertymä oli vähintään 500 päivää. Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin: kunnan rahoittama osuus on 300–999 päivää tukea saaneilla 50 % ja vähintään 1 000 päivää tukea saaneilla 70 % tuesta.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Kunnan osarahoittaman")

resources <- x$results[[2]]$resources

data <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] %>%
  select(-values) %>%
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosi, vuoden lopun tilanne Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultTilastointijakson kuukauden numero
vuosikuukausiintegerdefaultTlastointijakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK
vuosiintegerdefaultTilastointijakson vuosi
kunta_nrostringdefaultKunnan numero etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. Arvo 199 tarkoittaa, että ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huomautus. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa: 17–19, 20–24, 25–29,…, 60–64 ja 65–67 Tieto puuttuu, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu
tyomarkkinatukipaiva_luokkastringdefaultTyömarkkinatuen työttömyysajalta korvattujen päivien viimeisin kertymäluokka tilastointiajanjakson lopussa 300–499 500–999 1000 tai yli Yhteensä
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä
korvattu_paiva_lkmnumberdefaultKorvattujen päivien lukumäärä
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä bruttona, palautuksissa saa negatiivisen arvon
kunta_osuus_eurnumberdefaultRahamäärä, jolla kunta on osarahoittanut työmarkkinatuen maksua, palautuksissa saa negatiivisen arvon

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(data)  %>% kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolityomarkkinatukipaiva_luokkasaaja_lkmkorvattu_paiva_lkmmaksettu_eurkunta_osuus_eur
Kuukausi62022062022753SipooTieto puuttuuNainen300-4991632110379.965189.98
Kuukausi62022062022749SiilinjärviTieto puuttuuNainen300-4991629710660.485330.24
Kuukausi62022062022740SavonlinnaTieto puuttuuNainen300-499132498574.904287.45
Kuukausi62022062022734SaloTieto puuttuuNainen300-499102006886.803443.40
Kuukausi62022062022729SaarijärviTieto puuttuuNainen300-49981676136.903068.45
Kuukausi62022062022710RaaseporiTieto puuttuuNainen300-49971283725.421862.71

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin