Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa

Päivitetty 28.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista ja maksetuista etuuksista koko maassa vuodesta 2006 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data.csvCSVdata2021-08-162023-06-151551627c95c26c7-810b-4355-ac2b-a1de22b7b42b
package.jsonJSONmetadata2021-08-162023-06-1513394445e9929-e699-47ae-8719-c88df0021350

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet’. Aineisto on summattu koko maan tasolle. Vuositietoja on vuodesta 2006 ja kuukausi- ja vuosikertymätietoja vuodesta 2015 alkaen.

Työmarkkinatuen työttömyysajalta korvattujen päivien viimeisin kertymäluokka (TYOMARKKINATUKIPAIVA_LUOKKA) saa arvoja ‘Yhteensä’, ‘300-499’, ‘500-999’ ja ‘1000’. Henkilö on voinut kuulua kuukauden aikana useampaan luokkaan, mutta saajamäärät ja maksetut tuet saadaan aineistosta vain kertaalleen per kuukausi, kun aineistoa rajataan arvolla ‘Yhteensä’.

Aineistossa on vain se työmarkkinatuki, jonka rahoittamiseen kunnat osallistuvat. Mukana ei ole työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettua työmarkkinatukea eikä valtion kokonaisuudessaan rahoittamaa työmarkkinatukea. Vuosina 2006–2014 kunnat rahoittivat 50 % työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos tuen saajan työttömyysajan tukipäivien kertymä oli vähintään 500 päivää. Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin: kunnan rahoittama osuus on 300–999 päivää tukea saaneilla 50 % ja vähintään 1 000 päivää tukea saaneilla 70 % tuesta.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:maksetut etuudet koko maa")

resources <- x$results[[1]]$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] %>%
  select(-values) %>%
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosi, vuoden lopun tilanne Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultTilastointijakson kuukauden numero
vuosikuukausiintegerdefaultTlastointijakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK
vuosiintegerdefaultTilastointijakson vuosi
kunta_nrostringdefaultTässä aineistossa 000. Aineistossa koko maan luvut summattuna.
kunta_niminumberdefaultTässä aineistossa 000. Aineistossa koko maan luvut summattuna.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa: 17–19, 20–24, 25–29,…, 60–64 ja 65–67 Tieto puuttuu, tieto puuttuu
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, tieto puuttuu
tyomarkkinatukipaiva_luokkastringdefaultTyömarkkinatuen työttömyysajalta korvattujen päivien viimeisin kertymäluokka tilastointiajanjakson lopussa 300–499 500–999 1000 tai yli Yhteensä
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä
korvattu_paiva_lkmnumberdefaultKorvattujen päivien lukumäärä
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä bruttona, palautuksissa saa negatiivisen arvon
kunta_osuus_eurnumberdefaultRahamäärä, jolla kunta on osarahoittanut työmarkkinatuen maksua, palautuksissa saa negatiivisen arvon

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  %>% kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolityomarkkinatukipaiva_luokkasaaja_lkmkorvattu_paiva_lkmmaksettu_eurkunta_osuus_eur
Kuukausi6202106202100000065–67Nainen1000 tai yli2535712723.128906.19
Kuukausi6202106202100000065–67Mies1000 tai yli2832612352.208646.55
Kuukausi6202106202100000060–64Nainen1000 tai yli2569564881853020.361297114.29
Kuukausi6202106202100000060–64Mies1000 tai yli3432752522542107.581779475.30
Kuukausi6202106202100000055–59Nainen1000 tai yli3504771582578122.131804685.52
Kuukausi6202106202100000055–59Mies1000 tai yli50501084653722273.882605591.75

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin