Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan

Päivitetty 8.3.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan työttömyysetuuksista korvausperusteen mukaan vuodesta 2000 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv-muotoisia datatiedostoja ja json-tiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data_2024.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-02-152024-02-15107404309144de7f-a450-4a0c-9c58-2906ef8814fd
data_2023.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2023-02-152023-05-151068005798c7ad13-2844-41d2-9024-0b802ec26d86
data_2022.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-05-182023-06-1572537742c13899da-0f9a-4a08-b637-7ddb731b3c4a
data_2021.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-02-162023-06-15169666320d3fe9964-f2a3-4f8a-95e4-21729b4e6784
data_2020.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-03-312023-06-152759969789e2989b0-65a9-4ba1-96cb-841bcf857acc
data_2019.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-03-312023-06-15277315652b86b375e-49f2-4add-89b0-a416ce384093
data_2018.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-03-312023-06-15287266531741bd9ff-0d54-419d-81fa-af5cf80cdbeb
data_2010_2017.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-03-312023-06-15121524838c0848d55-8c36-4fa2-aa69-22b6bee372af
data_2000_2009.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-03-312023-06-15148714659436d72aa-b3c4-4092-b21e-5e9c5b371cdd
package.json(Avautuu uuteen välilehteen)JSONmetadata2022-02-162024-02-1542946171e63c3-17a5-4db5-b13c-c1be080a2936

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan’. Aineistoon on summattu Kelan yleisimpien työttömyysetuuksien saajat, maksetut etuudet sekä korvatut päivät korvausperusteen mukaan. Aineistossa on vuositason summat vuodesta 2000 ja kuukausitason summat tammikuusta 2018 alkaen.

Aineistossa on tiedot peruspäivärahasta ja työmarkkinatukietuuksista. Työmarkkinatukietuuksiin kuuluvat työmarkkinatuki, kotoutumistuki sekä yhdistelmätuki. Kelan maksama yhdistelmätuki lakkasi vuoteen 2007 mennessä, ja sen korvasi työvoimahallinnon maksama palkkatuki.

Korvausperusteen pääluokitus jakaa etuudet työttömyysajalta ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettuihin etuuksiin. Työllistymistä edistävät palvelut on luokiteltu myös toimenpidekohtaisesti. Tieto puuttuu -luokkaan on tilastoitu etuuksien palautukset, joille ei tiedetä korvausperustetta.

Peruspäivärahan tiedot alkavat vuodesta 2010, jolloin peruspäivärahaa alettiin maksaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työmarkkinatuen ja kotoutumistuen tavoin.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_show(id = "3080d8ad-ec6c-4361-bbc5-9c02f55e60fa")

resources <- x$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[3]]$url) # Lataa data_2022.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[10]]$url) # Lataa metadata 

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultSumma-aineiston aikatyyppi (Kuukausi/Vuosi/Vuosikertymä). Kertoo mille tasolle tiedot on summattu. 
kuukausi_nrointegerdefaultKuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero. Vuositason aineistossa aina 12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa aina muotoa VVVV12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero etuuden maksuhetkellä Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tarkastelujakson lopussa. Tieto puuttuu tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSaajan sukupuoli tarkastelujakson lopussa. Tuntematon tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
etuusstringdefaultEtuuslaji: Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Peruspäiväraha’ ja ‘Työmarkkinatukietuudet yhteensä’ tasolle sekä edelleen työmarkkinatukietuuksien tasolle.
korvausperustestringdefaultKorvauksen peruste. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Työttömyysajalta’ ja ‘Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta’ tasolle sekä edelleen näiden palvelujen tasolle.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä.
korvattu_paiva_lkmnumberdefaultKorvattujen päivien lukumäärä.
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden bruttomäärä euroina. Palautuksissa negatiivinen arvo.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuuskorvausperustesaaja_lkmkorvattu_paiva_lkmmaksettu_eur
Kuukausi32022032022609Pori55-59NainenTyömarkkinatukiTyöllistymistä edistävien palvelujen ajalta2656020955.80
Kuukausi32022032022604Pirkkala55-59NainenTyömarkkinatukiTyöllistymistä edistävien palvelujen ajalta71837235.76
Kuukausi32022032022598Pietarsaari55-59NainenTyömarkkinatukiTyöllistymistä edistävien palvelujen ajalta1535514299.55
Kuukausi32022032022593Pieksämäki55-59NainenTyömarkkinatukiTyöllistymistä edistävien palvelujen ajalta1328410940.20
Kuukausi32022032022581Parkano55-59NainenTyömarkkinatukiTyöllistymistä edistävien palvelujen ajalta92007674.20
Kuukausi32022032022577Paimio55-59NainenTyömarkkinatukiTyöllistymistä edistävien palvelujen ajalta41204635.00

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin