Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa

Päivitetty 28.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan työttömyysetuuksien saajista kuukauden lopussa vuodesta 2003 alkaen. Tällä sivulla on

 • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
 • aineiston kuvaus
 • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa

Aineiston sisältämät tiedostot

Aineisto sisältää csv-datatiedostoja ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data_2023.csvCSVdata2023-07-032023-08-1617664415268aaeff-0b9e-4a72-a1ba-799ac1870e06
data_2022.csvCSVdata2022-05-182023-06-15282291739c730c1c-3b01-43a1-9646-fe8478879f63
data_2021.csvCSVdata2022-02-152023-06-15115129222d332b93d-9944-4f1c-83fc-ae6a8e0be264
data_2020.csvCSVdata2022-04-012023-06-151206952608c37b813-3020-4bd0-9858-e8f68ee1fe5b
data_2019.csvCSVdata2022-04-012023-06-151410055110e0a66e4-60b7-4f02-b9ab-525feb277371
data_2018.csvCSVdata2022-04-012023-06-151393758301e15cafb-dd93-44d8-83a1-ccd22463178b
data_2010_2017.csvCSVdata2022-04-012023-06-15833970623f121976-45da-49bc-b1e7-cfabde550042
data_2003_2009.csvCSVdata2022-03-312023-06-15817167154b4c19d5-8913-4ed8-a578-8b218ebcbdb9
package.jsonJSONmetadata2022-02-152023-09-154687909539f57-114a-416a-9f53-102c5ae471a2

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan’. Aineistossa on Kelan työttömyysetuuksien saajamäärät sekä kuukauden lopussa että vuoden aikana. Aineistossa on vuositason summat vuodesta 2003 ja kuukausitason summat tammikuusta 2018 alkaen.

Henkilö on kuukauden lopun saajasummassa, jos hänelle on maksettu nollaa suurempi, kuukauden viimeiseen työpäivään kohdistuva työttömyyskorvaus kolmen seuraavan kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi vuoden lopun aineistossa henkilö on saajana, jos hänelle on maksettu joulukuun viimeiseen päivään kohdistuva työttömyyskorvaus seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Aineisto kattaa kaikki Kelan työttömyysturvaan kuuluvat etuudet. Korvausperusteen pääluokitus jakaa etuudet työttömyysajalta ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettuihin etuuksiin. Työllistymistä edistävät palvelut on luokiteltu myös palvelukohtaisesti. Korvauslajin pääluokitus jakaa etuudet täytenä ja vähennettynä maksettuun tukeen. Vähennetty tuki on lisäksi luokiteltu vähentävän syyn mukaan.

Vähennetyn tuen maksu voi tilastoitua useaan vähennetyn tuen alalajiluokkaan, koska työttömyysetuutta voivat vähentää samanaikaisesti eri syyt. Tästä syystä vähennetyn tuen alalajeittaisia saajamääriä ei voi laskea yhteen.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa")

resources <- x$results[[1]]$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[2]]$url) # Lataa data_2022.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[9]]$url) # Lataa metadata      

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] %>%
 select(-values) %>%
 kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultSumma-aineiston aikatyyppi. Tässä aineistossa aina Kuukausi.
kuukausi_nrointegerdefaultTarkastelukuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero etuuden maksuhetkellä Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tarkastelujakson lopussa. Tieto puuttuu tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSaajan sukupuoli tarkastelujakson lopussa. Tuntematon tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
etuusstringdefaultEtuuslaji. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu etuuksien tasolle. 
korvausperustestringdefaultKorvauksen peruste. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Työttömyysajalta’ ja ‘Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta’ tasolle sekä edelleen näiden palvelujen tasolle.
korvauslajistringdefaultKorvauslaji. Yhteensä-luokan lisäksi tiedot on summattu luokkien ‘Täysi tuki’ ja ‘Vähennetty tuki’ tasolle sekä edelleen vähentämisperusteen tasolle.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat) %>% kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuuskorvausperustekorvauslajisaaja_lkm
Kuukausi52022052022186Järvenpää50-54MiesTyömarkkinatukiTyöttömyysajaltaVähennetty tuki5
Kuukausi52022052022179Jyväskylä50-54MiesTyömarkkinatukiTyöttömyysajaltaVähennetty tuki14
Kuukausi52022052022167Joensuu50-54MiesTyömarkkinatukiTyöttömyysajaltaVähennetty tuki26
Kuukausi52022052022153Imatra50-54MiesTyömarkkinatukiTyöttömyysajaltaVähennetty tuki4
Kuukausi52022052022111Heinola50-54MiesTyömarkkinatukiTyöttömyysajaltaVähennetty tuki6
Kuukausi52022052022109Hämeenlinna50-54MiesTyömarkkinatukiTyöttömyysajaltaVähennetty tuki8

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin