Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet

Päivitetty 28.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja perustoimeentulotuen saajakotitalouksista vuodesta 2017 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotukokoid
data.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2023-03-1519921671f0cad007-f5e3-4495-acf4-49b22790745d
package.json(Avautuu uuteen välilehteen)JSONmetadata2023-03-1533299e6d41d87-eded-4ec7-b8ac-c9f6b92ec3ec

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet. Aineisto sisältää Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajakotitalouksien lukumäärän muun muassa kotitaloustyypin mukaan. Aineistossa on tiedot vuodesta 2017 alkaen sekä kuukausi- että vuositasolla.

Saajakotitaloudeksi lasketaan sellainen perustoimeentulotukilain perhekäsitteen mukainen kotitalous, jolle on tarkastelujaksolla maksettu nollaa suurempi maksu. Kotitalous pysyy samana niin kauan kuin tuen hakija ja mahdollinen puoliso pysyvät samoina.

Kotitaloustyypin lisäksi aineistossa on eroteltu omiksi alaluokikseen ne kotitaloudet, joissa hakija tai puoliso on alle 25-vuotias, ja muut kotitaloudet.

Aineiston aluetieto perustuu saajakotitalouden jäsenten ensisijaiseen oleskelukuntaan (niin sanottu tilastokunta). Vuosikertymätasolla kotitalous lasketaan kaikkiin sen tilastokuntiin kertymäjakson aikana. Koko maan tasolla kukin kotitalous on kuitenkin summattu aineistoon vain kerran.

Vuosikertymätason aineistossa kotitalouden kotitaloustyyppi ja alle 25-vuotias hakija tai puoliso on huomioitu vain viimeisimmän kertymäjaksoon sisältyvän maksun mukaisina.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet")

resources <- x$results[[1]]$resources

data <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] %>%
  select(-values) %>%
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultKuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero. Vuositason aineistossa aina 12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa aina muotoa VVVV12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKotitalouden tilastokunnan numero. Tieto perustuu saajakotitalouden jäsenten ensisijaiseen oleskelukuntaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. Koko maan kohdalla saa arvon ‘000’.
kunta_nimistringdefaultKotitalouden tilastokunnan nimi. Tieto perustuu saajakotitalouden jäsenten ensisijaiseen oleskelukuntaan. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huomautus. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. Koko maan tietojen kohdalla saa arvon ‘Koko maa’.
hakija_alle25vstringdefaultHakija tai puoliso alle 25 v tilastointikuukauden lopussa. Kyllä: Hakija tai puoliso alle 25 vuotta, Ei: Hakija ja puoliso 25 v tai yli, Ei tiedossa: Ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu
kotitaloustyyppistringdefaultKotitaloustyyppi. Yhden hengen kotitaloudet (alaluokat Yksin asuvat ja Muut yhden hengen kotitaloudet), Lapsettomat parit, Lapsiperheet (alaluokat Kahden huoltajan perheet ja Yksinhuoltajaperheet) Saa arvon ‘Tieto puuttuu’, jos ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu.
saaja_lkmnumberdefaultSaajakotitalouksien lukumäärä.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(data)  %>% kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimihakija_alle25vkotitaloustyyppisaaja_lkm
Vuosikertymä32023032023000Koko maaKylläYksinhuoltajaperheet1527
Vuosikertymä32023032023000Koko maaKylläYksin asuvat22156
Vuosikertymä32023032023000Koko maaKylläMuut yhden hengen kotitaloudet8958
Vuosikertymä32023032023000Koko maaKylläLapsettomat parit1663
Vuosikertymä32023032023000Koko maaKylläKahden huoltajan perheet1042
Vuosikertymä32023032023000Koko maaEiYksinhuoltajaperheet17619

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin