Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perustoimeentulotuen saajat

Päivitetty 28.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja perustoimeentulotuen saajista vuodesta 2017 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Perustoimeentulotuen saajat

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data.csvCSVdata2022-02-152023-06-157966901ee6c4ee7-58c4-475f-b798-4424d3d80545
package.jsonJSONmetadata2022-02-152023-06-15316444978fe68-d11d-498a-ace4-7f9cb21b1af5

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Perustoimeentulotuen saajat’. Aineistossa on Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajien lukumäärä kunnittain ja ikäryhmittäin. Aineistossa on sekä vuosi- että kuukausitason summat vuodesta 2017 alkaen kuntakohtaisesti sekä vuosikertymät vuodesta 2017 koko maan osalta.

Saajalla tarkoitetaan tässä henkilöä, jonka kotitaloudelle on tarkastelujaksolla maksettu perustoimeentulotukea. Saajien osuus väestöstä alueittain ja ikäryhmittäin on laskettu Kelan väestötietojen perusteella. Saajan ikä ja sukupuoli ovat tarkastelujakson lopun mukaiset.

Aluetieto perustuu saajan kotitalouden jäsenten ensisijaiseen oleskelukuntaan. Vuosikertymätiedoissa saaja on kaikissa eri kuukausien oleskelukunnissa.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Perustoimeentulotuen saajat")

resources <- x$results[[1]]$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] %>%
  select(-values) %>%
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultKuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero. Vuositason aineistossa aina 12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa aina muotoa VVVV12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan nimi etuuden maksuhetkellä tilastokeskuksen kuntaluokittelun mukaan. Koko maan kohdalla saa arvon ‘00000000’.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huomautus. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu. Koko maan tietojen kohdalla saa arvon ‘Koko maa’.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa: 17–19, 20–24, 25–29,…, 60–64 ja 65–67 Tieto puuttuu tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai tieto puuttuu
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  %>% kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasaaja_lkm
Vuosikertymä122017122017000Koko maa65–14745
Vuosikertymä122017122017000Koko maa25–64209033
Vuosikertymä122017122017000Koko maa18–2479161
Vuosikertymä122017122017000Koko maa0–1799625
Vuosikertymä122022122022000Koko maa65–15702
Vuosikertymä122022122022000Koko maa25–64196660

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin