Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet

Päivitetty 2.5.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan etuuksien saajista ja maksetuista etuuksista vuodesta 2008 alkaen. Tällä sivulla on

 • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
 • aineiston kuvaus
 • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-01-202023-10-1637579340a3be1d46-1c33-4a59-84d4-66a348b1551c
package.json(Avautuu uuteen välilehteen)JSONmetadata2022-01-202023-10-164726334b6776b-6987-44bf-aaa1-03a17c6bfde9

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet’. Aineistossa on tiedot Kelan etuuksien saajien ja maksettujen etuuksien määristä sekä keskimääräisen etuuden laskentaan tarvittavat tiedot. Aineisto kattaa valtaosan Kelan etuuksista sekä vuositasolla että kuukausitasolla. Aineistossa on vuositason summat vuodesta 2008 ja kuukausitason summat tammikuusta 2018 alkaen.

Aineistosta puuttuvat tiedot työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta, yrittäjien työterveyshuollosta ja opiskelijoiden terveydenhuollosta maksetuista korvauksista.

Vuositason aineistossa ei ole tietoja eläkkeiden, vammaisetuuksien, asumistukien tai ja elatustuen saajista. Opintolainavähennykseen ja opintolainan valtiontakaukseen ei liity Kelan maksua etuuden saajalle.

Yleisen asumistuen saaja tarkoittaa tässä asumistuen saajaruokakuntaa ja perustoimeentulotuen saaja toimeentulotuen saajakotitaloutta.

Aineisto kattaa seuraavat etuudet:

 • elatustuki
 • eläke-etuudet (ei sisällä takuueläkettä)
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • erityishoitoraha
 • koulumatkatuki
 • kuntoutus
 • kuntoutusraha
 • lapsilisä
 • lastenhoidon tuet
 • maahanmuuttajan erityistuki
 • opintolainahyvitys
 • opintolainan korkoavustus
 • opintolainavähennys
 • opintotuki (opintoraha, asumislisä, lainatakaus)
 • perustoimeentulotuki
 • sairaanhoitokorvaukset
 • sairauspäivärahat
 • sotilasavustus
 • takuueläke
 • työttömyysturva
 • vammaisetuudet
 • vanhempainpäiväraha
 • vuosilomakustannuskorvaukset työnantajille
 • yleinen asumistuki
 • äitiysavustus.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Kelan etuuksien saajat")

resources <- x$results[[2]]$resources

data <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
 select(-values) |>
 kable(format = "html")
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosi, vuoden lopun tilanne Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultTilastointijakson kuukauden numero
vuosikuukausiintegerdefaultTilastointijakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK
vuosiintegerdefaultTilastointijakson vuosi
kunta_nrostringdefaultKunnan numero etuuden maksuhetkellätilastokeskuksen kuntaluokittelun mukaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huomautus. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
etuusstringdefaultEtuus
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä tarkastelujakson aikana. Pääsääntöisesti nollaa suuremman maksun saaneiden henkilöiden lukumäärä. Eläke- ja vammaisetuudet, maahanmuuttajien erityistuki sekä pitkäaikaistyöttömien eläketuki: Henkilöt, jotka ovat saaneet maksukuukauteen kohdistuneen maksun. Eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki ja elatustuki: Henkilöt, jotka ovat saaneet säännöllisen maksun. Opintolainavähennys: Henkilöt, joille Kela on myöntänyt oikeuden opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintotuki: Henkilöt, jotka ovat saaneet säännöllisen tai takautuvan maksun, tai joilla on ollut voimassa opintolainan valtiontakaus. Vusoilomakustannuskorvaus: Henkilön työnantajalle on maksettu vuosilomakustannuskorvausta vanhempainpäiväraha-ajalta kertyneen vuosiloman kustannuksista. Äitiysavustus: Henkilölle on maksettu äitiysavustusta tai adoptiotukea tai hän on saanut äitiysavustuksen pakkauksena.
saaja_laskenta_lkmnumberdefaultKeskimääräisen etuuden laskentaan tarvittava saajamäärä tarkastelujakson aikana. Eläke- ja vammaisetuudet, maahanmuuttajien erityistuki sekä pitkäaikaistyöttömien eläketuki: Henkilöt, jotka ovat saaneet maksukuukauteen kohdistuneen maksun. Eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki ja elatustuki: Henkilöt, jotka ovat saaneet säännöllisen maksun. Opintolainavähennys: Henkilöt, joille Kela on myöntänyt oikeuden opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintotuki: Henkilöt, jotka ovat saaneet säännöllisen maksun tai joilla on ollut voimassa opintolainan valtiontakaus. Vusoilomakustannuskorvaus: Henkilön työnantajalle on maksettu vuosilomakustannuskorvausta vanhempainpäiväraha-ajalta kertyneen vuosiloman kustannuksista. Äitiysavustus: Henkilölle on maksettu äitiysavustusta tai adoptiotukea tai hän on saanut äitiysavustuksen pakkauksena. Muut etuudet: Henkilölle on maksettu nollaa suurempi maksu.
maksettu_eurnumberdefaultEtuuksien euromäärä tarkastelujakson aikana. Sisältää myös etuuksien palautukset. Eläke- ja vammaisetuudet, maahanmuuttajien erityistuki sekä pitkäaikaistyöttömien eläketuki: Maksut jotka ovat kohdistuneet maksukuukauteen. Eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki ja elatustuki: Nollaa suuremmat säännölliset maksut. Opintolainavähennys: Etuutta ei makseta, vaan Kela myöntää oikeuden opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintotuki: Nollaa suurempien säännöllisten maksujen ja lainatakauksen yhteenlaskettu euromäärä. Muut etuudet: Maksettujen etuuksien euromäärä.
maksettu_laskenta_eurnumberdefaultKeskimääräisen etuuden laskentaan tarvittava euromäärä tarkastelujakson aikana. Ei sisällä etuuden palautuksia. Eläke- ja vammaisetuudet, maahanmuuttajien erityistuki sekä pitkäaikaistyöttömien eläketuki: Maksut jotka ovat kohdistuneet maksukuukauteen. Eläkkeensaajan asumistuki, yleinen asumistuki ja elatustuki: Nollaa suuremmat säännölliset maksut. Opintolainavähennys: Etuutta ei makseta, vaan Kela myöntää oikeuden opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintotuki: Nollaa suurempien säännöllisten maksujen ja lainatakauksen yhteenlaskettu euromäärä. Muut etuudet: Maksettujen etuuksien euromäärä.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(data) |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimietuussaaja_lkmsaaja_laskenta_lkmmaksettu_eurmaksettu_laskenta_eur
Kuukausi92018092018217KannusKoulumatkatuki767618288.2518288.25
Kuukausi92018092018216KannonkoskiKoulumatkatuki24247630.507630.50
Kuukausi92018092018214KankaanpääKoulumatkatuki47477725.907725.90
Kuukausi92018092018213KangasniemiKoulumatkatuki555514376.2514376.25
Kuukausi92018092018211KangasalaKoulumatkatuki36436451342.7051342.70
Kuukausi92018092018208KalajokiKoulumatkatuki16216238444.7338444.73

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin