Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Etuuksien ratkaisut

Päivitetty 28.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja etuuksien ratkaisuista vuodesta 2004 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Etuuksien ratkaisut

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2022-05-162023-04-171298760110c053-23a2-4ddb-a7cf-00871ac58cff
package.json(Avautuu uuteen välilehteen)JSONmetadata2022-05-242023-10-1610425242a137d-46b0-4748-8359-e12783906c8a

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Etuuksien ratkaisut’. Aineisto sisältää Kelan tekemien etuusratkaisujen lukumäärät. Vuositason aineistossa on tiedot vuodesta 2004 ja kuukausitason aineistossa tammikuusta 2018 alkaen.

Läpimenoaikojen keskiarvo lasketaan tietojen PVT ja RATKAISUT_LASKENTA_LKM osamääränä. Tämä johtuu siitä, ettei kaikille ratkaisuille lasketa läpimenoaikaa. Tällaisia ocvat muun muassa lakkautukset ja ne opintoetuuksien ratkaisut, jotka eivät ole perustuneet hakemukseen, sekä työttömyysturvan ja matkakorvausten automaattiratkaisut.

Läpimenoaika on pääsääntöisesti hakemuksen ratkaisupäivän ja saapumispäivän erotus kalenteripäivinä. Läpimenoaika sisältää myös mahdolliseen lisäselvitysprosessiin kuluneen ajan.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Etuuksien ratkaisut")

resources <- x$results[[1]]$resources

data <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultSumma-aineiston aikatyyppi (Kuukausi/Vuosi). Kertoo mille tasolle tiedot on summattu. 
kuukausi_nrointegerdefaultKuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero. Vuositason aineistossa aina 12.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa aina muotoa VVVV12.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
etuusstringdefaultEtuus
ratkaisu_lkmnumberdefaultRatkaisujen lukumäärä
ratkaisu_laskenta_lkmnumberdefaultRatkaisujen lukumäärä keskimääräisen läpimenoajan laskentaa varten. Mukana eivät ole: Lakkautukset (paitsi perustoimeentulotuessa ja vammaisetuuksissa lokakuusta 2014 lähtien). Opintoetuuksien ratkaisut, jotka eivät ole perustuneet hakemukseen. Työttömyysturvan ja matkakorvausten automaattiratkaisut, ratkaisut, joille ei ole voitu laskea läpimenoaikaa.
pvtnumberdefaultLäpimenoaikojen summa. Läpimenoaika on ratkaisupäivän ja hakemuksen saapumispäivän tai etuusasian vireilletulopäivän erotus kalenteripäivinä, ja se sisältää myös mahdolliseen lisäselvitysprosessiin kuluneen ajan.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(data)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosietuusratkaisu_lkmratkaisu_laskenta_lkmpvt
Kuukausi92022092022Yleinen asumistuki86859749311548055
Kuukausi92022092022Lääkkeiden korvausoikeudet3436834185888032
Kuukausi92022092022Vakuuttamisasiat1256612566584184
Kuukausi92022092022Sairauspäivärahat92676924901966441
Kuukausi92022092022Sotilasavustus2422214424050
Kuukausi92022092022Eläkkeet1103911039786927

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin