Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan maksamat eläke-etuudet

Päivitetty 12.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan maksamista eläke-etuuksista vuodesta 2008 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Linkki aineistoon avoindata.fissä: Kelan maksamat eläke-etuudet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data.csvCSVdata2022-02-162023-06-1592250432261e81be-eac3-4947-8243-c9264adf032c
package.jsonJSONmetadata2022-02-162023-10-1638242c145f41d-9ee7-49f2-bd52-10137187eb88

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Kelan maksamat eläke-etuudet’. Vuositiedot ovat saatavilla vuodesta 2008 ja kuukausitiedot vuoden 2018 tammikuusta.

Aineisto sisältää Kelan maksamat eläke-etuudet lukuunottamatta takuueläkkeitä. Aineistoon sisältyvät kaikki maksutyypit eli säännöllisten maksujen lisäksi myös takautuvat maksut ja palautukset.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Kelan maksamat eläke-etuudet")

resources <- x$results[[1]]$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultTilaston aikajakso: Vuosi, vuoden lopun tilanne Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne
kuukausi_nrointegerdefaultTilastointijakson kuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTilastointijakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK
vuosiintegerdefaultTilastointijakson vuosi
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tarkastelujakson lopussa. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. 199 tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4, kuntatieto puuttuu tai asuinmaa on ulkomailla.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi tarkastelujakson lopussa. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huomautus. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4, kuntatieto puuttuu tai asuinmaa on ulkomailla.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu
etuuslajistringdefaultEtuuslaji
asuinmaastringdefaultAsuinmaa
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä bruttona, palautuksissa saa negatiivisen arvon

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea kuntanumeron mukaisessa järjestyksessä seuraavalla koodilla:

head(dat |> arrange(kunta_nro))  |> kable(format = "markdown", caption = "Ensimmäiset rivit datasta kuntanumeron mukaisessa järjestyksessä") 
Ensimmäiset rivit datasta kuntanumeron mukaisessa järjestyksessä
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimisukupuolietuuslajiasuinmaamaksettu_eur
Vuosi122008122008004004NainenY400 Perhe-eläkkeetSuomi19601.82
Vuosi122008122008004004NainenY300 RintamalisätSuomi11991.12
Vuosi122008122008004004NainenY200 LapsikorotuksetSuomi3756.28
Vuosi122008122008004004NainenY100 KansaneläkkeetSuomi2197212.24
Vuosi122008122008004004Nainen0000 YhteensäSuomi2232561.46
Vuosi122008122008004004Nainen*422 —TäydennysmääräSuomi363.28

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin