Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Maksetut yleiset asumistuet

Päivitetty 28.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan maksamista yleisistä asumistuista vuodesta 1994 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Maksetut yleiset asumistuet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv-datatiedostoja ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattukokoid
data_2023.csvCSVdata2023-02-152023-06-1516414528ce012b24-05b2-4301-ac42-1bce5594ff1b
data_2022.csvCSVdata2022-05-182023-05-152936140728738a30b-cf24-4015-9c36-03bfa3a44568
data_2021.csvCSVdata2022-05-162023-06-15298875367452a5e9b-5158-4c46-928a-e019a6d04b49
data_2020.csvCSVdata2022-05-172023-05-153048378581a660026-286f-4628-b234-ccaed19f7cb5
data_2019.csvCSVdata2022-05-172023-05-15310231467353e4965-8f34-4be7-acbf-3bd81fb15ab2
data_2018.csvCSVdata2022-05-172023-05-1531390861937526f95-4496-46af-94d3-86b0b97772e7
data_2006_2017.csvCSVdata2022-05-182023-05-1524675448321e0d61d-a0e2-41f4-8bc3-7b145bb10823
data_1994_2005.csvCSVdata2022-05-172023-05-15168356761c044a245-52c3-42d8-ae10-0e3c549e389f
package.jsonJSONmetadata2022-05-172023-05-1541962d4c8c5bb-5e95-4c5c-815b-2cbad8b3500e

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin ‘Maksetut yleiset asumistuet’. Vuositason aineistossa on tiedot vuodesta 1994 sekä kuukausi- ja vuosineljännestason aineistoissa tammikuusta 2018 alkaen.

Yleisen asumistuen saajaruokakunnan muodostavat yleensä samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Maksetut yleiset asumistuet")

resources <- x$results[[1]]$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[3]]$url) # Lataa datan data_2021.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[9]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] %>%
  select(-values) %>%
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultSumma-aineiston aikatyyppi (Kuukausi/Vuosi/Vuosikertymä). Kertoo, mille tasolle tiedot on summattu. "
kuukausi_nrointegerdefaultKuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero. Vuositason aineistossa aina 12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa aina muotoa VVVV12. Vuosikertymätason aineistossa vuosikertymän viimeisen kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero etuuden maksuhetkellä Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaan. Arvo 199 tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi etuuden maksuhetkellä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huomautus. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4 tai kuntatieto puuttuu.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tarkastelujakson lopussa. ‘Tieto puuttuu’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä ikäryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
ruokakuntatyyppistringdefaultRuokakuntatyyppi perherakenteen mukaan. Tiedot on summattu luokkien ‘Yksin asuvat’, ‘Lapsettomat parit’, ‘Lapsiperheet yhteensä’, ‘Muut’ ja ‘Tieto puuttuu’ tasolle ja lapsiperheet lisäksi alaluokkiin ‘Kahden huoltajan perheet’ ja ‘Yhden huoltajan perheet’.
hallintamuotostringdefaultAsunnon hallintamuoto. Tiedot on summattu luokkiin ‘Tavanomainen vuokra-asunto’, ‘Asumisoikeusasunto’, ‘Osaomistusasunto’, ‘Alivuokra-asunto’,‘Osakeasunto’ ja ‘Omakotitalo’ sekä ‘Tieto puuttuu’.
elamantilannestringdefaultRuokakunnan elämäntilanne, joka muodostetaan hakijan tai puolison saamien muiden etuuksien perusteella.
maksettu_eurnumberdefaultNA

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  %>% kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmaruokakuntatyyppihallintamuotoelamantilannemaksettu_eur
Neljännesvuosi32021032021010Alavus30-34YhteensäYhteensäMuut ruokakunnat2599.66
Neljännesvuosi32021032021009Alavieska30-34YhteensäYhteensäMuut ruokakunnat236.33
Neljännesvuosi32021032021005Alajärvi30-34YhteensäYhteensäMuut ruokakunnat6079.71
Neljännesvuosi32021032021992Äänekoski25-29YhteensäYhteensäMuut ruokakunnat10279.33
Neljännesvuosi32021032021989Ähtäri25-29YhteensäYhteensäMuut ruokakunnat3178.62
Neljännesvuosi32021032021981Ypäjä25-29YhteensäYhteensäMuut ruokakunnat1485.60

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin