Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin

Päivitetty 8.5.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2004 alkaen ja kuukausitasolla vuodesta 2020 alkaen. Vuodesta 2020 alkaen saatavilla ovat vuosikertymätiedot, joista myös vuositiedot ovat poimittavissa. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedostoja. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotukokoid
data_2024_2025.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-0619557498c7bc1fe2-1fe9-456f-baad-4fcab2d08c2b
data_2022_2023.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-06269415385bbd9b538-8a79-4503-b9ce-6c64a1c957f4
data_2020_2021.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-062292519141ee1804e-4c3a-45d3-9ad5-7e0650f8e67a
data_2004_2019.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-0612654642004507829-1ed6-4d21-9d4c-64cccac744dd
package.json(Avautuu uuteen välilehteen)JSONmetadata2024-05-0648028bc7c287f-99a7-4d52-ab75-656f597fb828

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamisiin raportteihin Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut sairauspäivärahat 2020- ja Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut sairauspäivärahat 1993-2019.

Aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2004 alkaen ja kuukausitasolla vuodesta 2020 alkaen. Vuodesta 2020 alkaen saatavilla ovat vuosikertymätiedot, joista myös vuositiedot ovat poimittavissa.

Aineisto sisältää seuraavat etuudet: sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, YEL-päiväraha, tartuntatautipäiväraha ja luovutuspäiväraha. YEL-päivärahaa on maksettu vuodesta 2006 ja osasairauspäivärahaa vuodesta 2007 alkaen.

Tietoja on etuuksia saaneiden henkilöiden lukumääristä, korvattujen päivien lukumääristä ja maksettujen etuuksien euromääristä. Alkaneiden kausien lukumäärä on saatavilla vuodesta 2020. Tietoja on maksetun etuuden, sairauspääryhmän sekä saajan sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan.

Aineisto on muodostettu etuuden maksuajankohdan mukaan.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_show(id = "a2ce0561-1937-4a39-afcf-172e48135234")

resources <- x$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[2]]$url) # Lataa data_2022_2023.csv
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[5]]$url) # Lataa metadata     

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefault Tilaston aikajakso: Vuosi, vuoden lopun tilanne Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne Vuositilastot vuoteen 2019 asti Vuosikertymä ja kuukausi vuodesta 2020 alkaen
kuukausi_nrointegerdefaultVuositason aineistossa vuoden viimeisen maksukuukauden numero. Vuosikertymäaineistossa viimeisimmän maksukuukauden numero. Kuukausitason aineistossa maksukuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultKuukausitason aineistossa maksuvuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa vuoden viimeisen kuukauden mukainen. Vuosikertymäaineistossa viimeisimmän kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultMaksuvuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tilastointipäivänä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. Arvo ‘199’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai että kuntatieto puuttuu. Koko maan kohdalla saa arvon ‘000’.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi tilastointipäivänä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tuntematon’.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa, 5-vuoden välein. Tieto puuttuu, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tuntematon’.
etuusstringdefaultEtuuslaji. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
sairauspaaryhmastringdefaultSairauspääryhmä. Saa arvon ‘Tieto puuttuu’ ryhmän lukumäärän ollessa alle 4 tai tiedon puuttuessa.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä tarkastelujakson aikana.
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä tarkastelujakson aikana. Sisältää myös etuuksien palautukset.
korvattu_paiva_lkmnumberdefaultKorvatut päivät.
alkanut_kausi_lkmnumberdefaultAlkaneiden kausien lukumäärä

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuussairauspaaryhmasaaja_lkmmaksettu_eurkorvattu_paiva_lkmalkanut_kausi_lkm
Vuosikertymä52023052023297Kuopio20-24MiesSairauspäivärahaM00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet1014300.893227
Vuosikertymä52023052023297Kuopio20-24MiesSairauspäivärahaF00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt69158645.36447940
Vuosikertymä52023052023297Kuopio20-24MiesOsasairauspäivärahaYhteensä42826.621753
Vuosikertymä52023052023297Kuopio16-19NainenYhteensäYhteensä88142256.76412080
Vuosikertymä52023052023297Kuopio16-19NainenYhteensäMuut pääryhmät (P00-P96,Q00-Q99,V01-Y98,Z00-ZBB,U00-U99)165130.095716
Vuosikertymä52023052023297Kuopio16-19NainenYhteensäM00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet713038.824787

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin