Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet diagnooseittain, koko maa

Päivitetty 8.5.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2004 alkaen ja kuukausitasolla vuodesta 2020 alkaen. Vuodesta 2020 alkaen saatavilla ovat vuosikertymätiedot, joista myös vuositiedot ovat poimittavissa. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet diagnooseittain, koko maa

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedostoja. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotukokoid
data_2024_2025.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-0621340889b32403f7-4ec3-4b67-ada2-61033a1a83ed
data_2022_2023.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-06205173239a7b5f537-6736-41bc-8d13-d3d4c265b677
data_2020_2021.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-061978921146cb0e2b5-6cb2-4b8a-9c2e-7a0e5ed2c356
data_2004_2019.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-0678941846cb939622-db63-427a-98d5-a0bec674bf6a
package.json(Avautuu uuteen välilehteen)JSONmetadata2024-05-06204930aae30ccd-0a9d-4cba-9ef8-b4d57574e0f3

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamisiin raportteihin Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut sairauspäivärahat 2020- ja Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut sairauspäivärahat 1993-2019.

Aineistossa on tietoja vuositasolla vuodesta 2004 alkaen ja kuukausitasolla vuodesta 2020 alkaen. Vuodesta 2020 alkaen saatavilla ovat vuosikertymätiedot, joista myös vuositiedot ovat poimittavissa.

Aineisto sisältää seuraavat etuudet: sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, YEL-päiväraha, tartuntatautipäiväraha ja luovutuspäiväraha. YEL-päivärahaa on maksettu vuodesta 2006 ja osasairauspäivärahaa vuodesta 2007 alkaen.

Tietoja on etuuksia saaneiden henkilöiden lukumääristä, korvattujen päivien lukumääristä ja maksettujen etuuksien euromääristä. Alkaneiden kausien lukumäärä on saatavilla vuodesta 2020. Tietoja on maksetun etuuden, saajan sukupuolen, iän ja diagnoosin mukaan. Diagnoosi esitetään enintään kolmen merkin tarkkuudella. Tämä aineisto sisältää vain koko maan tiedot.

Aineisto on muodostettu etuuden maksuajankohdan mukaan.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_show(id = "dd432b9c-25a2-4d27-94a7-ae4f1c855231")

resources <- x$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[2]]$url) # Lataa data 2022-2023
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[5]]$url) # Lataa metadata     

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefault Tilaston aikajakso: Vuosi, vuoden lopun tilanne Vuosikertymä, kertymä vuoden alusta tilastointikuukauden loppuun Kuukausi, tilastointikuukauden tilanne Vuositilastot vuoteen 2019 asti Vuosikertymä ja kuukausi vuodesta 2020 alkaen
kuukausi_nrointegerdefaultVuositason aineistossa vuoden viimeisen maksukuukauden numero. Vuosikertymäaineistossa viimeisimmän maksukuukauden numero. Kuukausitason aineistossa maksukuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultKuukausitason aineistossa maksuvuosi ja -kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa vuoden viimeisen kuukauden mukainen. Vuosikertymäaineistossa viimeisimmän kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultMaksuvuosi.
kunta_nrostringdefaultTässä aineistossa 000. Aineistossa koko maan luvut summattuna.
kunta_nimistringdefaultTässä aineistossa 000. Aineistossa koko maan luvut summattuna.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa, 5-vuoden välein. Tieto puuttuu, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen Tuntematon, ryhmän lukumäärä on alle 4 tai tieto puuttuu. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tuntematon’.
etuusstringdefaultEtuuslaji. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
sairauspaaryhmastringdefaultSairauspääryhmä. Saa arvon ‘Tieto puuttuu’ ryhmän lukumäärän ollessa alle 4 tai tiedon puuttuessa.
diagnoosistringdefaultDiagnoosi. Saa arvon ‘Tieto puuttuu’ ryhmän lukumäärän ollessa alle 4 tai tiedon puuttuessa.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä tarkastelujakson aikana.
maksettu_eurnumberdefaultMaksetun etuuden rahamäärä tarkastelujakson aikana. Sisältää myös etuuksien palautukset.
korvattu_paiva_lkmnumberdefaultKorvatut päivät.
alkanut_kausi_lkmnumberdefaultAlkaneiden kausien lukumäärä

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuussairauspaaryhmadiagnoosisaaja_lkmmaksettu_eurkorvattu_paiva_lkmalkanut_kausi_lkm
Vuosikertymä82022082022000Koko maa60-64NainenYhteensäN00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudetN89 Muut ei-tulehdukselliset emätinsairaudet11009.12141
Vuosikertymä82022082022000Koko maa60-64NainenYhteensäN00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudetN88 Muut kohdunkaulan ei-tulehdukselliset sairaudet11132.95211
Vuosikertymä82022082022000Koko maa60-64NainenYhteensäN00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudetN87 Kohdunkaulan dysplasia62307.48456
Vuosikertymä82022082022000Koko maa60-64NainenYhteensäN00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudetN85 Muut muualla kuin kohdunkaulassa sijaitsevat kohdun ei-tulehdukselliset sairaudet84583.54769
Vuosikertymä82022082022000Koko maa60-64NainenYhteensäN00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudetN84 Naisen sukupuolielinten polyyppi24755.40643
Vuosikertymä82022082022000Koko maa60-64NainenYhteensäN00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudetN83 Munasarjan, munanjohtimen ja kohdun kannattimen ei-tulehdukselliset sairaudet1411956.6418715

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin