Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Diagnosoitujen muistisairauksien ilmaantuvuus ja esiintyvyys Suomessa vuosina 2016-2021

Julkaistu 7.3.2024

Tiivistelmä

Johdanto

Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää diagnosoitujen muistisairauksien määrää Suomessa vuosina 2016-2021. Toissijaisesti halusimme tarkastella muistisairauksien esiintyvyyttä alueellisesti ja muistisairauksia sairastavien määrää vuoteen 2040 mennessä.

Menetelmät

Muistisairauksien esiintyvyys ja ilmaantuvuus tutkimusajankohtana määritettiin sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterien sekä Kelan sairausvakuutuksesta korvattavien lääkeostojen rekisterin perusteella 30 vuotta täyttäneessä väestössä.

Tulokset

Uusia muistisairauksia diagnosoitiin Suomessa vuosittain keskimäärin 22 700 (vaihteluväli 21 394-23 263). Vuonna 2021 muistisairauksia sairastavia henkilöitä oli 150 829. Ikä- ja sukupuolivakioitu sairastavuus 100 000 asukasta kohden oli suurinta Keski-Pohjanmaalla (4 607/100 000) ja pienintä Ahvenanmaalla (1 452/100 000). Koko maan vastaava luku oli 3 787/100 000.

Päätelmät

Diagnosoitujen muistisairauksien ilmaantuvuus on Suomessa pysynyt suhteellisen tasaisena vuosina 2016-2021. Muistisairaiden henkilöiden kokonaismäärä Suomessa lisääntyy väestön ikääntymisen vuoksi.

Lue koko artikkeli (duodecimlehti.fi)

Tekijät

Hanna-Maria Roitto, Elsi Lindell, Seppo Koskinen, Kati Sarnola, Päivikki Koponen, Tiia Ngandu

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Roitto, H.-M., Lindell, E., Koskinen, S., Sarnola, K., Koponen, P., & Ngandu, T. (2024). Diagnosoitujen muistisairauksien ilmaantuvuus ja esiintyvyys Suomessa vuosina 2016-2021. Duodecim, 140(5), 411-419. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2024/5/duo18137

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin