Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä: Lääkerekisteriaineistojen kuvaus

Julkaistu 22.12.2023

Tiivistelmä

Tässä työpaperissa kuvataan Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä -tutkimushankkeeseen muodostettu rekisteritutkimusaineisto. Aineisto koostuu Kanta Reseptikeskukseen tallennetuista lääkemääräysaineistoista ja lääketoimitusaineistoista sekä Kelan etuusrekisteriin sisältyvistä sairausvakuutuksesta korvattavien lääketoimitusten aineistoista.

Työpaperissa esitetään tutkimusaineistoon sisältyviä tietoja havainnollistava yleiskuvaus aineistosta. Esimerkkinä käytettiin vuonna 2022 kirjoitettuja lääkemääräyksiä sekä kyseisenä vuonna tehtyjä lääketoimituksia ja sairausvakuutuksesta korvattavia lääketoimituksia. Työpaperissa tarkastellaan muun muassa lääkemääräysten ja -toimitusten kokonaislukumääriä sekä sairausvakuutuksen kattavuutta anatomis-terapeuttis-kemiallisen (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksen mukaisesti pää- ja alaryhmittäin sekä lääkeainetasolla. Lääketoimituksista tarkastellaan lisäksi kokonaiskustannuksia sekä sairausvakuutuskorvauksen alaisia kokonaiskustannuksia lääkeryhmittäin.

Tulosten mukaan vuonna 2022 sairausvakuutuskorvausten piiriin kuului 81 prosenttia kaikista avohoidossa toimitetuista lääketoimituksista. Osuus vaihteli ATC-luokituksen mukaisten pääryhmien mukaan 54:n ja 99 prosentin välillä. Vuoden 2022 lääkemääräyksistä kaksi kolmasosaa määrättiin julkisessa terveydenhuollossa ja kolmannes yksityisellä sektorilla.

Sairausvakuutuskorvauksen piiriin kuuluvia lääketoimituksia vastaanotti yhteensä 3,9 miljoonaa henkilöä vuonna 2022. Näiden lääketoimitusten kokonaiskustannukset olivat 2,4 miljardia euroa. Kela maksoi lääkekorvauksia kyseisenä vuonna 1,8 miljardia euroa (Kela, 2023a). Avohoidon lääketoimitusten kokonaiskustannukset olivat yhteensä 2,7 miljardia euroa vuonna 2022, kun mukaan luetaan sairausvakuutuskorvausten ulkopuolelle jäävät lääketoimitukset.

Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä -tutkimushankkeen osakokonaisuuksissa hyödynnetään tässä työpaperissa kuvattuja lääkerekisteriaineistoja. Osakokonaisuuksissa tarkastellaan muun muassa lääkkeiden hakematta jättämistä, lääkkeiden elinkaarta ja poistumista korvausjärjestelmästä, biologisten lääkkeiden määräämistä sekä rationaalista lääkkeiden määräämistä. Vaikka tässä työpaperissa kuvataan Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä -tutkimushankkeen aineistoa, tämä aineistokuvaus on hyödynnettävissä soveltuvin osin myös muissa tutkimuksissa ja selvityksissä, joissa tutkimusaineistoina käytetään Kanta Reseptikeskuksen lääkemääräys- ja lääketoimitusaineistoja sekä sairausvakuutuksesta korvattavien lääketoimitusten aineistoa.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Fredriikka Nurminen, Hanna Koskinen, Hanna Rättö, Pekka Heino, Heini Kari

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Nurminen, F., Koskinen, H., Rättö, H., Heino, P., & Kari, H. (2023). Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä: Lääkerekisteriaineistojen kuvaus. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231220155977

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin