Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Pharmacists’ Perceptions About Knowledge of Biologic Medicines and Their Interchangeability and Pharmacist-Led Substitution: A Pilot Survey of Finnish Community Pharmacists

Julkaistu 1.1.2022

Johdanto

Biologisten lääkkeiden käyttö lisääntyy nopeasti, ja niitä käytetään yhä enenevissä määrin useiden yleisten sairauksien hoitoon. Biologiset lääkkeet ovat usein perinteisiä lääkkeitä selvästi kalliimpia, ja ne aiheuttavat merkittäviä kustannuseriä yhteiskunnalle. Niiden hintakilpailu on kuitenkin edelleen hyvin vähäistä. Biosimilaarit on kehitetty vastaamaan viitevalmistetta teholtaan, turvallisuudeltaan ja laadultaan. Biosimilaarien käyttöönotolla ja niiden aikaansaamalla hintakilpailulla on mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä – edellyttäen, että näitä lääkkeitä on saatavilla ja että niitä otetaan käyttöön. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten apteekissa työskentelevien farmaseuttien ja proviisorien näkemyksiä biologisista lääkkeistä sekä näiden lääkkeiden vaihtokelpoisuudesta ja lääkevaihdosta apteekeissa. Lisäksi tutkittiin farmaseuttien ja proviisorien varmuutta ja valmiuksia toimittaa näitä lääkkeitä.

Aineisto ja menetelmä

Tutkimus oli kansainvälisen tutkimusprojektin pilottitutkimus, ja se toteutettiin sähköisellä kyselyllä apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle syksyllä 2019. Analysoinnissa käytettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointi ja x2-testiä.

Tulokset

Yhteensä 168 kyselylomaketta analysoitiin. Vastaajista 61 % tiesi, että biosimilaari on samankaltainen kopio verrattuna alkuperäisvalmisteeseen. Neljäsosa (25 %) vastaajista koki omaavansa riittävästi tietoa biosimilaareista yleisesti. Vastaajista 74 % halusi biosimilaareja käytettävän, kun ne ovat hinnaltaan edullisimpia. 35 % vastaajista ei kuitenkaan kokenut olevansa valmis vaihtamaan alkuperäisvalmistetta biosimilaariin, jos lääkevaihto apteekissa olisi sallittua. Useat vastaajista kokivat, että biologisten lääkkeiden lääkevaihdon tulisi olla lääkärin päätös lääkehoidon aloituksessa (42 %) ja lääkehoidon aikana (38 %).

Johtopäätökset

Suurimmalla osalla farmaseuteista ja proviisoreista on kohtuulliset tiedot biologisista lääkkeitä, ja suurin osa heistä tiesi, mitä biosimilaari tarkoittaa. He eivät kuitenkaan koe, että heillä on riittävästi tietoa biosimilaareista. Farmaseutit ja proviisorit eivät koe olevansa valmiita vaihtamaan biologisia lääkkeitä automaattisesti apteekissa nykyisillä tiedoillaan. Farmaseutit ja proviisorit tarvitsevat lisäkoulutusta biologisista lääkkeistä yleisesti ja biosimilaareista. Ennen mahdollisen biologisten lääkkeiden lääkevaihdon mahdollistamista apteekissa on varmistuttava, että farmaseuteilla ja proviisoreilla on riittävä osaaminen.

Lue koko artikkeli (dosis.fi)

Tekijät

Senni Kaunisto, Piia Siitonen, Hanna Kauppinen, Kati Sarnola 

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kaunisto, S., Siitonen P., Kauppinen, H., & Sarnola, K. (2022). Pharmacists’ perceptions about knowledge of biologic medicines and their interchangeability and pharmacist-led substitution: A pilot survey of Finnish community pharmacists. Dosis, 38(1), 74-101. https://dosis.fi/wp-content/uploads/2022/03/74-101_Dosis_1-22_Kaunisto.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin