Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona: Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista

Julkaistu 13.1.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin alle 25-vuotiaiden vailla ammatillisia valmiuksia antavaa tutkintoa olevien nuorten työttömyysturvan ehtona olevaa koulutukseen hakuvelvoitetta. Tutkimme opintoja, työttömyysturvaa ja oppilaitosten, TE-palvelujen ja nuorten näkemyksiä velvoitteesta. Tutkimusaineistoina ovat rekisterit, TE-palveluiden ja oppilaitosten ryhmähaastattelut, nuorten verkkokysely ja Digiraati.

Valtaosa hakuvelvoitteen piirissä olevista opiskelee. He saavat työttömyysturvaa harvemmin ja osallistuvat työllistymistä edistäviin palveluihin yleisemmin kuin tutkinnon suorittaneet. Perustoimeentulotuen saaminen on yleistä eikä vähene merkittävästi velvoitteen päättymisen jälkeen.

Velvoitteen uudistus 2013 vähensi TE-palveluiden ja oppilaitosten kuormitusta. Velvoite nähtiin kuitenkin kankeana suhteessa muuttuviin opintopolkuihin ja koulutuspoliittisiin uudistuksiin. Harkintavaltaa käytettiin TEM:n ohjeistusta suppeammin. Hakuvelvoitteen ei nähty kannustavan opintoihin eikä myöskään johtavan keskeyttämisiin, koska sitä pidettiin vain yhtenä tekijänä nuorten valinnoissa.

Hakuvelvoite on pääosin tarkoituksenmukainen eikä esimerkiksi ikärajan muutoksille nähty perusteita. Sen sijaan velvoite ei ole täysin sovitettavissa viimeaikaisiin koulutuspoliittisiin uudistuksiin. Merkittävimpinä kehittämiskohteena nähtiin nuoria ohjaavien keinojen arviointi ja kehittäminen yhtenä kokonaisuutena.

Lue koko julkaisu (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Tekijät

Lotta Haikkola, Silja Uusikangas, Tuija Korpela, Signe Jauhiainen, Heikki Hiilamo

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Haikkola, L., Uusikangas, S., Korpela, T., Jauhiainen, S., & Hiilamo, H. (2022). Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona: Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-433-0

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin