Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kuntoutuksen koulutus ja tutkimus: Asiantuntijafoorumin näkökulmia koulutuksen kehittämiseen ja ehdotus kuntoutuksen tutkimuksen strategiaksi

Julkaistu 24.8.2023

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) asetti 10.3.2021 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa toteutettavan Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin toimikaudeksi 11.3.2021–31.12.2023. Kehittämisfoorumin tehtäviksi asetettiin tuottaa suunnitelma kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi.

Foorumin jäseneksi kutsutut edustivat kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijuudellaan koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää ja sidosryhmiä. Asiantuntijaraportissa tehdyt ehdotukset perustuvat heidän näkemyksiinsä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä.

Foorumin työskentelyn ensimmäisen vaiheen raportit kuntoutuksen koulutuksen, TKI-toiminnan, kuntoutuksen koulutuksen tutkimuksen nykytilasta sekä kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeista on julkaistu tammikuussa 2022.

Ehdotukset kuntoutuksen koulutuksen kehittämiseksi liittyvät kuntoutuksen osaamiseen, koulutusjärjestelmään, tutkintoihin, koulutuspolkuihin, tohtorikoulutukseen, jatkuvaan oppimiseen ja kuntoutuksen koulutuksen tutkimukseen.

Kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategian (TKI) visioksi kiteytettiin se, että kuntoutus valtakunnallisesti tarkasteltuna on näyttöön perustuvaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta sekä merkityksellistä yhteiskunnalle ja yksilölle. Kehittämiskohteiksi ehdotetaan TKI-toiminnan aiheita, rahoitusta, verkostoitumista, tietopohjaa, kansainvälisyyttä, metodologiaa, viestintää ja vuorovaikutusta sekä TKI-osaamista ja tohtorikoulutusta.

Lue koko julkaisu (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Tekijät

Anna-Liisa Salminen, Aija Töytäri

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Salminen, A.-L, & Töytäri, A. (toim.) (2023). Kuntoutuksen koulutus ja tutkimus: Asiantuntijafoorumin näkökulmia koulutuksen kehittämiseen ja ehdotus kuntoutuksen tutkimuksen strategiaksi. Valtioneuvosto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-898-7

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin