Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Avosairaanhoidon palvelujen käyttö on vahvasti eriytynyt työmarkkina-aseman mukaan

Julkaistu 7.2.2022

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Selvitimme eri sektorien järjestämien avosairaanhoidon palvelujen käyttöä ja käyntimääriä työmarkkina-aseman mukaan.

Menetelmät

Hyödynsimme 25–64-vuotiaita Oulun asukkaita koskevia rekisteritietoja julkisen ja yksityisen sektorin, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämän avosairaanhoidon lääkäri- ja hoitajakäynneistä vuonna 2018. Tutkittavat luokiteltiin neljään työmarkkina-aseman mukaiseen ryhmään. Käyntejä eri sektoreilla tarkasteltiin kuvailevin menetelmin sekä negatiivisen binomijakauman malleilla. Analyyseissä vakioitiin palvelutarpeeseen vaikuttavia taustatekijöitä.

Tulokset

Avoterveyspalveluja oli käyttänyt vuoden aikana koko vuoden työssä olleista 84 %, osan vuodesta työssä olleista 82 %, pääosin työttömistä 76 % ja pääosin työvoiman ulkopuolisista 81 %. Eri työmarkkina-asemissa olevien palvelukäyttö painottui vahvasti eri sektoreille. Työvoiman ulkopuolisilla oli käyntipäiviä enemmän kuin muilla, mutta työvoimaan kuuluvien välillä erot olivat pienet. Taustatekijät selittivät osin ryhmien välisiä eroja.

Päätelmät

Kuva terveyspalvelujen käytöstä eri väestöryhmissä riippuu siitä, minkä sektorien palveluja tarkastelussa huomioidaan. Kun kaikki sektorit huomioidaan, palveluja käyttäneiden osuudet ovat varsin tasaisia työmarkkina-aseman mukaan jaetuissa ryhmissä.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Jenni Blomgren, Sauli Jäppinen, Kaisla Lahdensuo

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Blomgren, J., Jäppinen, S., & Lahdensuo, K. (2022). Avosairaanhoidon palvelujen käyttö on vahvasti eriytynyt työmarkkina-aseman mukaan. Suomen lääkärilehti, 77, artikkeli e30509. www.laakarilehti.fi/e30509

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin