Siirry sisältöön

Informaatiokokeilun suunnittelu ja toteutus: Esimerkkinä isien perhevapaat

Julkaistu 13.6.2023

Tiivistelmä

Tässä työpaperissa kuvaamme, miten isien perhevapaiden käyttöä käsittelevä informaatiokokeilu suunniteltiin ja toteutettiin. Informaatiokokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko pienten lasten vanhemmille suunnatulla informaatiolla vaikuttaa isän isyysvapaan käyttöön.

Informaation jakamisella voidaan lisätä tietoa ja helpottaa päätöksentekoa monimutkaisessa asiassa. Päätöksentekoon vaikuttavat monet ihmisen ymmärrykseen ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät. Jos informaation puute aiheuttaa etuuksien alikäyttöä, sosiaaliturvajärjestelmän toimivuus voi heikentyä.

Isien perhevapaat valittiin kokeilun aiheeksi, koska aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä ja ajankohtainen. Isien vanhempainetuuksiin on tehty 2000-luvun aikana useita muutoksia, mutta vapaiden käyttö on kasvanut hitaasti. Isyysvapaan kesto oli kokeilun toteuttamisen aikaan yhteensä 54 arkipäivää. Isä pystyi halutessaan pitämään isyysvapaastaan enintään 18 arkipäivää yhtä aikaa äidin kanssa äitiys- ja vanhempainvapaakaudella. Loput (tai kaikki) isyysrahapäivät isä pystyi käyttämään vanhempainvapaakauden jälkeen. Merkittävä osa isistä ei käytä oikeuttaan isyysvapaaseen. Kokeilussa seurataan vanhempainvapaakauden jälkeen käytettävissä olevan isyysvapaan osan käyttöä.

Kokeilun suunnittelu käynnistyi vuonna 2018. Suunnitteluvaiheessa tärkeimpiä tehtäviä olivat tutkimusasetelman muodostaminen, eettiseen ennakkoarviointiin valmistautuminen ja informaatiomateriaalin suunnittelu. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat kesä–elokuussa 2018 lapsen saaneet isät. Isät satunnaistettiin kahteen ryhmään: koeryhmään, joka sai lisäinformaatiota ja verrokkiryhmään, joka ei saanut lisäinformaatiota. Informaatiota saava ryhmä jaettiin edelleen kolmeen ryhmään, joille lähetettiin hieman erilaiset informaatiomateriaalit. Informaatiomateriaali postitettiin koeryhmälle marras–joulukuun vaihteessa 2018. Kesä–elokuussa 2018 syntyneet lapset täyttivät kaksi vuotta kesä–elokuussa 2020, jolloin isien mahdollisuus pitää vapaataan päättyi.

Työpaperin aluksi käymme läpi informaatiokokeiluiden, motivoivan viestinnän ja kokeilun toteuttamisen aikana käytössä olleen perhevapaajärjestelmän taustaa. Esittelemme kokeilun suunnittelun ja informaatiomateriaalin toteutuksen vaiheet. Tämän jälkeen esittelemme informaatiokirjeet, joiden yhteydessä käymme läpi, mihin tutkimustietoon ja teorioihin kirjeiden sisällöt pohjautuvat. Lopuksi vedämme yhteen kokemuksemme vastaavien informaatiokokeilujen suunnittelijoille. Informaatiokokeilun kuvaus on tarkoitettu vastaavien informaatiokokeilujen toteutuksen ja suunnittelun tueksi. Kokeilun tulokset raportoidaan erillisissä tutkimusjulkaisuissa.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Signe Jauhiainen, Markus Kanerva, Vilma Lehtinen, Anneli Miettinen, Miia Saarikallio-Torp, Ella Sihvonen

Lisätietoja julkaisusta 

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Jauhiainen, S., Kanerva, M., Lehtinen, M., Miettinen, M., Saarikallio-Torp. M., & Sihvonen, E. (2023). Informaatiokokeilun suunnittelu ja toteutus: Esimerkkinä isien perhevapaat. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060953240
Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin