Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kuntoutusta rakentamassa: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeilun arviointitutkimus

Julkaistu 11.5.2023

Tiivistelmä

Toiminnalliset häiriöt on sateenvarjokäsite sellaisille somaattisille oireille tai oireyhtymille, joille on vaikea löytää selkeää lääketieteellistä selitystä ja joiden taustatekijät ovat usein moninaisia. Suomessa erilaisten pitkittyneiden kehollisten oireiden hoitoa pyritään yhtenäistämään kehittämällä psykososiaalista kuntoutusta.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Kelan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeilua ja lisättiin tietoa kehitysvaiheessa olevasta kuntoutusmallista sekä siihen liittyvistä kokemuksista. Kuntoutuskokeilu sisälsi 12 tapaamista 10 viikon aikana. Kuntoutuksen toteutti terveydenhuollon ammattilaistyöpari, ja siinä huomioitiin kehoon ja mieleen liittyvät tekijät. Tutkimuksessa analysoitiin kehitettyjen kuntoutusmallien toimivuutta ja soveltuvuutta tälle asiakasryhmälle sekä sitä, millaisia hyötyjä osallistujat kuntoutuksesta saivat. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa huomioitiin kuntoutujien (n = 71) ja ammattilaisten näkökulmat. Lisäksi tutkittiin kuntoutuskokeilua toteuttavien ammattilaisten (n = 9), Kelan ja asiakkaita kuntoutukseen ohjanneiden terveydenhuollon ammattilaisten (n = 8) välistä yhteistyötä.

Tuloksissa korostui kuntoutujaryhmän oireiden keston ja vaikeusasteen heterogeenisyys. Aineiston perusteella kuntoutujien kokema elämänlaatu ja toimintakyky fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella ulottuvuudella kohenivat, mutta kuntoutuksen jälkeenkin toimintakyky koettiin rajoittuneeksi. Kuntoutuskokeilun kohderyhmälle suunnattu kuntoutus koettiin tarpeelliseksi, mutta sen toteutuksessa nähtiin kehittämisen varaa. Etenkin kuntoutuskokeilun lyhyt kesto ja tiiviys eivät täysin vastanneet kuntoutujien moninaisiin tuen tarpeisiin. Lisäksi korostettiin kuntoutuksen yksilöllisen räätälöinnin tärkeyttä, jotta kuntoutusmalli soveltuisi heterogeenisen kuntoutujaryhmän tarpeisiin. Kaikkiaan toiminnallisiin häiriöihin ja erilaisiin pitkittyneisiin kehollisiin oireisiin erikoistunut kuntoutus katsottiin erittäin tarpeelliseksi ja sen jatkokehittämistä toivottiin.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Johanna Korkeamäki, Lotta Hautamäki, Kati Peltonen, Jouni Puumalainen, Joona Hotti, Erja Poutiainen

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Korkeamäki, J., Hautamäki, L., Peltonen, K., Puumalainen, J., Hotti, J., & Poutiainen, E. (2023). Kuntoutusta rakentamassa: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeilun arviointitutkimus. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023051042839

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin