Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2023: tavoitteena sosiaalisesti kestävä Suomi

Julkaistu 11.4.2023

Tiivistelmä

Sosiaalisesti kestävälle yhteiskunnalle hyvinvointi ja sen jakautuminen ovat olennaisia kysymyksiä. Väestöryhmien väliset terveyden ja hyvinvoinnin erot ovat Suomessa edelleen suuria, vuosikymmenten ponnisteluista huolimatta. Eriarvoisuuden kasvu rapauttaa yhtä yhteiskunnan kiinteyden kannalta kenties tärkeintä ominaisuutta: luottamusta eri instituutioihin ja toisiin ihmisiin. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa sen jäsenet voivat elää hyvää elämää ilman köyhyyttä, syrjintää ja eriarvoisuutta. Tämä väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2023 keskittyy sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta sellaisiin isoimpiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmiin, joihin lähivuosina tulisi löytää yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja. Kun näkökulmana on sosiaalinen kestävyys, tarkastelu rajautuu terveyden ja hyvinvoinnin tilaan, kehitykseen ja jakautumiseen sekä niihin liittyviin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kysymyksiin. Katsaus keskittyy siihen, mitä sosiaalisesti kestävämmän Suomen rakentamiseksi lähivuosina tulisi tehdä. Ekologisia ja ilmastonmuutokseen liittyviä yhtymäkohtia eritellään loppuluvussa, jossa näkökulmana on planetaarinen terveys ja hyvinvointi.

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Laura Kestilä, Sakari Karvonen, Signe Jauhiainen, Hennamari Mikkola

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kestilä, L., Karvonen, S., Jauhiainen, S., & Mikkola, H. (toim.). (2023). Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2023: tavoitteena sosiaalisesti kestävä Suomi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-072-9

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin