Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa

Julkaistu 28.2.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää, minkälaisia reunaehtoja perustuslain 19 §:n sosiaalisia perusoikeuksia koskeva säännös sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sosiaalisia ihmisoikeuksia koskevat määräykset asettavat sosiaaliturvauudistukselle.

Raportti sisältää kolme osaa. Ensimmäisessä osassa on kuvattu perustuslain 19 §:n sosiaalisia perusoikeuksia koskevaa perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä. Raportin toisessa osassa on vertailtu kuuden eurooppalaisen valtion – Alankomaiden, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Tanskan, ja Yhdistyneen kuningaskunnan – sosiaalisia perusoikeuksia ja vähimmäisturvajärjestelmiä keskenään ja suhteessa Suomen vastaaviin. Raportin kolmannessa osassa on arvioitu Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat -raportissa hahmoteltuja järjestämismalleja (yksi perusturvaetuus, perustulo ja sosiaalitili) perustuslain 19 §:n ja muiden yksittäisten perusoikeuksien näkökulmasta.

Hankkeen keskeinen johtopäätös on, että perustuslain 19 § ja muut perusoikeussäännökset eivät aseta periaatteellisia esteitä sosiaaliturvauudistukselle. Monet vertailumaissa jo toimeenpannut uudistukset sekä Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat -selvitystyöryhmän hahmottelemat mallit olisi valtiosääntöoikeudellisesti mahdollista toteuttaa osana sosiaaliturvauudistusta, kunhan muun muassa raportissa tarkastellut reunaehdot otetaan huomioon.

Lue koko julkaisu (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Tekijät

Toomas Kotkas, Anna-Kaisa Tuovinen, Eeva Nykänen, Laura Kalliomaa-Puha

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kotkas, T., Tuovinen, A., Nykänen, E., & Kalliomaa-Puha, L. (2023). Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 12). Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-448-4

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin