Siirry sisältöön

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset

Julkaistu 1.1.2014

Tiivistelmä

Nyt julkaistavissa suomalaisissa suosituksissa uutta on ruokavalion kokonaisuuden ja terveyden välisen yhteyden esille tuominen. Ruokavalintojen tueksi on tehty uusi ruokakolmio ja lautasmalli. Mukana ovat myös ravintoainekohtaiset suositukset. Ne on esitetty taulukoina ruokasuositusten jälkeen. Ravintoainekohtaisiin suosituksiin ei ole ollut tarvetta tehdä suuria muutoksia, vaan kyse on lähinnä pienistä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvista tarkennuksista. Näitä suosituksia täydentävät viranomaisten antamat erityissuositukset ruokailusta esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja hoitolaitoksissa sekä eräitä ruoka-aineita koskevat syöntisuositukset, ravintoaineita koskevat täydennyssuositukset ja ravintolisien käyttöä koskevat suositukset. Ruokavalintoja on käsitelty myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

Lue koko julkaisu (ruokavirasto.fi)

Tekijät

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lisätietoja julkaisusta

  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. (2014). Terveyttä ruoasta: suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin