Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perhe-eläkkeiden mahdollisten uudistamisvaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset

Julkaistu 30.5.2014

Tiivistelmä

Perhe-eläketurva on osa sosiaaliturvan kokonaisuutta. Perhe-eläkettä maksetaan työ- ja kansaneläkkeenä sekä sotilasvamma-, sotilastapaturma-, liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain perusteella. Kertakorvauksen perheen elättäjän kuollessa voi saada myös ryhmähenkivakuutuksen kautta. Kollektiivisen vakuutusperiaatteen mukaisena tavoitteena on jakaa yhdessä riski siitä, että perheen elatus vaarantuu perheen elättäjän kuollessa. Uudistamista koskeva keskustelu on painottunut työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeisiin, mutta mahdollisia muutoksia harkittaessa on selvitettävä, miten muutokset vaikuttaisivat muuhun sosiaaliturvaan, jos esimerkiksi työeläkejärjestelmän leskeneläkettä pienennetään tai määräaikaistetaan. Perhe-eläke-etuuksien uudistamisella voi olla merkittäviä hyvinvointivaikutuksia ja mahdolliset muutokset voivat lisätä tarvetta muihin etuuksiin.

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Karoliina Koskenvuo, Elina Ahola, Laura Kalliomaa-Puha

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Koskenvuo, K., Ahola, E., & Kalliomaa-Puha, L. (2014). Perhe-eläkkeiden mahdollisten uudistamisvaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset. Teoksessa M. Hietaniemi, & S. Ritola (toim.). Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin (s. 111–126). Eläketurvakeskus. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-198-7

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin