Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini Alzheimerin taudin hoidossa

Julkaistu 1.1.2014

Tiivistelmä

Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus, joka heikentää potilaan itsenäistä toimintakykyä ja kuormittaa lähiomaisia. Siihen ei ole parantavaa hoitoa. Alzheimerin taudin lääkehoitona käytetään tyypillisesti taudin vaiheesta riippuen asetyylikoliiniesteraasin estäjiä (AKE-estäjä) ja memantiinia. 
Tässä koosteessa arvioidaan kirjallisuuden, hoitosuositusten sekä rekisteriaineistojen perusteella Alzheimerin taudin lääkehoitojen hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia erityisesti AKE-estäjien ja memantiinin yhteiskäytön osalta. 

Oikein kohdennettuna AKE-estäjien tai memantiinin käytöstä on monoterapiana todennäköisesti hyötyä Alzheimerin taudin oireiden hoidossa. Lääkehoitojen oireita lievittävä vaikutus on havaittu tutkimuksissa johdonmukaisesti, mutta vaikutus on kuitenkin jäänyt kohtalaisen vähäiseksi. 

Näyttö AKE-estäjän ja memantiinin yhteiskäytön hyödyistä on vaatimatonta ja monitulkintaista. Yhteiskäytöstä on laadittu eriäviä hoitosuosituksia. Niiden laatimisen jälkeen julkaistuista neljästä satunnaistetusta hoitokokeesta vain yhden tulokset tukevat donepetsiilin ja memantiinin yhteiskäytön 
suotuisia vaikutuksia kognitioon, toimintakykyyn ja käytösoireisiin. Vaikutukset jäivät kuitenkin kyseisessä tutkimuksessa kliinisesti vähäisiksi. 
Vuonna 2013 avohuollon korvattujen Alzheimerin taudin lääkkeiden kokonaiskustannukset olivat noin 43 miljoonaa euroa. Potilaat maksoivat lääkkeidensä kustannuksista yli puolet (22 miljoonaa euroa) Korvauksensaajia oli yhteensä noin 69 000. Avohuollossa AKE-estäjän ja memantiinin yhteiskäytöstä arvioitiin koituvan noin 7 miljoonan euron lääkkeisiin liittyvä lisäkustannus. Lisäksi Alzheimerin taudin lääkkeitä käytetään laitoshoidossa. 

Yhteiskäytön hoidollisen arvon kannalta keskeinen kysymys on, mikä on kliinisesti vähäisten hyötyjen suhde hoidosta mahdollisesti seuraaviin haittoihin. Hyöty-haittatasapaino kääntyy nopeasti negatiiviseksi, kun hoitovaikutus on vähäinen. Talousnäkökulmasta AKE-estäjän ja memantiinin yhteiskäyttö lisää selvästi suoria lääkekustannuksia. Yhteiskäytön taloudellinen arvo riippuu todennäköisesti siitä, pystytäänkö yhteiskäytöllä viivästyttämään laitoshoitoon siirtymistä. 

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Johanna Jyrkkä, Liisa Itkonen, Vesa Kiviniemi, Elina Lämsä, Tuomas Oravilahti, Lauri Virta

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Jyrkkä, J., Itkonen, L., Kiviniemi, V., Lämsä, E., Oravilahti, T., & Virta, L. (2014). Asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini Alzheimerin taudin hoidossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5624-46-5

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin