Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

​​​​​​Sairaanhoitovakuutuksen korvausten merkitys lääkäripalveluyrityksille

Julkaistu 12.6.2015

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Yksityisten terveyspalvelujen käyttöä tukevan sairaanhoitovakuutuksen korvausjärjestelmä on säännöllisesti julkisen keskustelun ja muutospaineiden kohteena. Aikaisemmin ei ole tehty tutkimuksia siitä, mikä merkitys ja vaikutus korvausjärjestelmällä on yksityisen terveyspalvelualan kilpailuympäristössä yritysten ja niiden sidosryhmien näkökulmasta.

Menetelmät

Tutkimus perustui toimialan avainhenkilöiden haastatteluihin, jotka toteutettiin anonyymisti ja puolistrukturoituina teemahaastatteluina. 14 avainhenkilöstä 6 edusti yrityssektoria ja 3 julkista sektoria, ja lisäksi haastateltiin julkisen, yksityisen ja lähialojen edunvalvontajärjestöjen sekä valtionhallinnon edustajat.

Tulokset

Haastatteluissa sairaanhoitovakuutuksen korvaustason jatkuvan laskun todettiin vähentäneen niiden merkitystä ja ohjausvaikutusta. Korvausjärjestelmän suoriteperusteisuus saattaa kuitenkin ohjata yritysten tuotantovalintoja ja jarruttaa uusien palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Korvausjärjestelmä luo yrityksille tietojärjestelmävaatimuksia ja hallintokustannuksia. Korvausjärjestelmän vahvuutena pidetään erityisesti kaikkien kuulumista sen piiriin, potilaiden valinnanvapauden edistämistä ja kunnallisia palveluja täydentävää roolia. Toisaalta kaikkien haastateltavien mielestä nykymuotoisen korvausjärjestelmän uudistaminen on tarpeen.

Päätelmät

Sairaanhoitovakuutuksen resurssit ovat niukat suhteessa niiden laajaan käyttöön ja kirjoon eri erikoisaloilla ja toimenpiteissä. Korvauksia priorisoimalla saatettaisiin paremmin vaikuttaa palvelujen käyttöön ja kannustaa hoidon vaikuttavuuden ja palvelutuotannon tehokkuuden lisäämiseen. Markkinoita saattaisi olla myös tarpeen säädellä. Toisaalta kontrollia lisäävien uudistusten riskinä ovat niiden luomat kilpailun rajoitteet. Kilpailua voidaan myös edistää ja hintojen nousua hillitä lisäämällä potilaiden hintatietoisuutta. Viime kädessä sairaanhoitovakuutuksen korvausten roolia pitäisi tarkastella osana koko sote-palvelujärjestelmän rahoitusta.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Riina Hiltunen, Hennamari Mikkola, Jukka-Pekka Halonen, Jouni Saarni

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: ei.
  • Koko viite: Hiltunen, R., Mikkola, H., Halonen, J., & Saarni, J. (2015). Sairaanhoitovakuutuksen korvausten merkitys lääkäripalveluyrityksille. Suomen lääkärilehti, 70(24), 1751–1758. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/terveydenhuoltoartikkelit/sairaanhoitovakuutuksen-korvausten-merkitys-laakaripalveluyrityksille/

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin