Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tuloryhmien erot yksityislääkäripalvelujen käytössä eivät kasvaneet vuosina 2006–2011

Julkaistu 21.2.2014

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Yksityislääkäripalvelujen käytön kehityssuuntia sosiaaliryhmittäin on analysoitu vähän. Selvitimme aikuisten suomalaisten yksityislääkärikäyntien yleisyyttä heidän verotulojensa mukaan vuosina 2006 ja 2011.

Menetelmät

Analyysit perustuvat rekisteriaineistoon, johon poimittiin 70 %:n satunnaisotos aikuisväestöstä erikseen vuosilta 2006 ja 2011. Tutkittavat jaettiin veronalaisten bruttovuositulojensa perusteella viiteen tuloryhmään, joiden yksityislääkärillä käyntien määrää tarkasteltiin Kelan maksamien sairausvakuutuskorvausten perusteella. Aineistoa analysoitiin taulukoimalla ja logistisilla regressiomalleilla taustatekijöitä vakioiden. Tulokset esitetään koko 25 vuotta täyttäneelle väestölle sekä erikseen 25-64-vuotiaille ja 65 vuotta täyttäneille naisille ja miehille.

Tulokset

Mitä suurituloisemmasta ryhmästä oli kyse, sitä yleisempää oli yksityislääkäripalvelujen käyttö. Yhteys oli kuitenkin erilainen naisilla ja miehillä sekä alle ja yli 65-vuotiailla. Vuonna 2011 pienituloisimpaan viidennekseen kuuluneista työikäisistä naisista 26 % sai korvauksia yksityislääkärikäynneistä ja suurituloisimpaan ryhmään kuuluneista 54 %; työikäisistä miehistä vastaavasti 13 % ja 25 %. Eläkeikäisillä naisilla osuus vaihteli tuloryhmän mukaan 36 %:sta 67 %:iin ja miehillä 23 %:sta 52 %:iin. Vuosien 2006 ja 2011 välillä tulojen yhteys yksityislääkäripalvelujen käyttöön ei juuri muuttunut.

Päätelmät

Väestöryhmien terveyserojen on Suomessa esitetty osaltaan johtuvan palvelujen monikanavaiseen rahoitukseen liittyvästä eriarvoisuudesta niiden saatavuudessa. Tulojen yhteys yksityislääkäripalvelujen käyttöön ei muuttunut tarkastellulla viisivuotisjaksolla, vaikka lääkärien vastaanottopalkkiot kallistuivat reaalisesti noin 15 % eikä Kelan korvaustaksaa korotettu, jolloin keskimääräinen korvausosuus pieneni 28 %:sta 23 %:iin.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Jenni Blomgren, Lauri Virta

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: ei.
  • Koko viite: Blomgren, J., & Virta, L. (2014). Tuloryhmien erot yksityislääkäripalvelujen käytössä eivät kasvaneet vuosina 2006–2011. Suomen lääkärilehti, 69(8), 560–565. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL82014-560.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin