Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

"En mie haluu koko ajan itkee, mie haluun välil nauraakin" - AMI-mielenterveyskuntoutus työikäisille masentuneille: Tuloksia prosessiarvioinnista

Julkaistu 30.9.2015

Tiivistelmä

Kelan rahoittaman ja toteuttaman aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishankkeen (AMI-hanke) tarkoituksena oli kehittää kuntoutusmalli työssäkäyville masennuspotilaille. Hanke toteutettiin vuosina 2010-2014. Hankkeen aikana Kela toteutti kuuden eri palveluntuottajan toimesta yhteensä 36 kuntoutuskurssia, joihin kuhunkin valittiin enintään kahdeksan kuntoutujaa. Kurssi kesti seurantoineen yhden vuoden ja sisälsi pääasiassa ryhmätapaamisia, jotka kestivät 3 tuntia kerrallaan. 

Hankkeen arviointitutkimus jakaantui kahteen osaan: Kelan tutkimusosaston toteuttamaan kuntoutuksen tuloksellisuutta arvioivaan tutkimukseen sekä THL:n toteuttamaan prosessiarviointiin. Tässä tutkimustiivistelmässä keskitytään prosessiarvoinnin tuloksiin. Prosessiarvioinnin tarkoituksena oli selvittää AMI-kuntoutusmallin rakenteellista toimivuutta, yhteistyöverkostojen muodostumista, yhteistyön toteutumista sekä arvioida toiminnan soveltuvuutta jatkossa osaksi terveydenhuollon ja Kelan vakiintunutta toimintaa. Prosessiarvioinnin kohteena oli 12 kuntoutuskurssia. Aineistoa kerättiin kyselyjen ja haastattelujen avulla kuntoutujilta itseltään, kuntoutusta toteuttavilta ohjaajilta ja kuntoutukseen lähettäviltä sekä toimintaan osallistuvilta eri toimijatahoilta (työterveyshuollot, hoitotaho, Kela, palveluntuottaja).

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Ulla Salmelainen, Annamari Tuulio-Henriksson, Minna-Liisa Luoma 

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Appelqvist-Schmidlechner, K., Salmelainen, U., Tuulio-Henriksson, A., & Luoma, M. (2015). "En mie haluu koko ajan itkee, mie haluun välil nauraakin": AMI-mielenterveyskuntoutus työikäisille masentuneille: Tuloksia prosessiarvioinnista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-492-2

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin