Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairausvakuutuskorvauksista leikattiin 125 miljoonaa euroa vuonna 2013: Miten leikkaukset kohdentuivat?

Julkaistu 28.10.2016

Tiivistelmä

Yhtenä osana valtiontalouden tasapainottamista lääkkeiden, matkojen sekä lääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon sairausvakuutuskorvauksia leikattiin vuonna 2013. Lääkkeiden korvausprosentteja ja viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien lääkkeiden hintoja alennettiin. Paljon lääkkeitä tarvitsevien huomioimiseksi vuotuista omavastuuosuutta eli lääkekattoa alennettiin. Matkojen matkakohtaista kiinteää omavastuuta ja vuotuista omavastuuosuutta eli matkakattoa korotettiin. Tutkimuksen ja hoidon korvaukset muuttuivat aiemman prosentuaalisen, taksaan perustuvan korvauksen sijaan kiinteiksi korvaussummiksi ja samalla luovuttiin kiinteästä omavastuusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten leikkaukset toteutuivat lääkekorvauksissa, matkakorvauksissa ja tutkimuksen ja hoidon korvauksissa sekä missä määrin leikkaukset kohdistuivat samoille henkilöille. 

Menetelmänä käytettiin lainsäädännön mikrosimulointia: vuoden 2012 lainsäädäntöä sovellettiin vuoden 2013 aineistoon, eli tarkasteltiin hypoteettista tilannetta, jossa vuoden 2012 lainsäädäntö olisi ollut edelleen voimassa vuonna 2013. Tässä hypoteettisessa tilanteessa syntyneitä kustannuksia verrattiin vuonna 2013 toteutuneisiin kustannuksiin. Tutkimusten aineistoina käytettiin Kelan rekisteritietoja avohoidon lääkeostoista, matkoista sekä sairausvakuutuksen korvaamasta tutkimuksesta ja hoidosta. 

Sairausvakuutuksesta maksetut korvaukset vähenivät yhteensä 124,6 miljoonaa euroa vuonna 2013 toteutettujen leikkausten seurauksena. Leikkauksista suurin osa, 91,2 miljoonaa euroa, kertyi lääkekorvausprosenttien ja viitehintajärjestelmän ulkopuolisten lääkkeiden tukkuhintojen alentamisesta. Tästä lääkealan toimijoihin kohdistui 56,9 miljoonaa euroa ja lääkkeiden käyttäjiin 34,3 miljoonaa euroa. Potilaiden omavastuu kasvoi noin 9 euroa korvauksen saajaa kohti. Lisäksi leikattiin 16,1 miljoonaa euroa matkakorvauksista ja korvattujen matkojen määrä väheni 14,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkimuksen ja hoidon korvauksista leikattiin 17,3 miljoonaa euroa, ja korvauksia saaneiden potilaiden omavastuu kasvoi niissä keskimäärin noin 14 euroa vuodessa. Leikkaukset merkitsivät yli 20 euron kasvua itse maksettaviin kustannuksiin noin miljoonalle korvauksen saajalle. 

Sairausvakuutuskorvausten leikkaukset olivat mittavia vuonna 2013. Koska sairastavuus ja pienituloisuus kulkevat usein käsi kädessä, sairausvakuutuskorvausten, erityisesti lääke- ja matkakorvausten leikkaukset rasittavat todennäköisesti eniten paljon sairastavia pienituloisia henkilöitä. Sairausvakuutusetuuksiin kohdistuu kuitenkin edelleen leikkauspaineita.

Lue koko artikkeli (julkari.fi)

Tekijät

Leena K Saastamoinen, Elina Ahola, Jussi Tervola, Päivi Tillman, Ulla Tuominen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Saastamoinen, L. K., Ahola, E., Tervola, J., Tillman, P., & Tuominen, U. (2016). Sairausvakuutuskorvauksista leikattiin 125 miljoonaa euroa vuonna 2013: Miten leikkaukset kohdentuivat? Yhteiskuntapolitiikka81(5), 551–558. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702141580

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin