Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Eri rahoituskanavien rooli oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa

Julkaistu 18.3.2016

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen uudistamisen tavoitteena on eri palvelujen integraatio. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuu väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista jakautuu eri rahoituskanaville: kunnalle, Kelalle ja työterveyshuollolle. Erityisesti selvitettiin paljon palveluja tarvitsevien kuntalaisten kustannuksia.

Menetelmät

Tutkimuksen aineistona käytettiin potilas- ja asiakastietojärjestelmistä sekä maksurekistereistä yksilöittäin poimittuja tietoja siitä, miten oululaiset käyttivät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä käytön ­kustannuksista. Tiedot poimittiin vuodelta 2013. Analysoitavan väestön koko oli 201 788.

Tulokset

Paljon palveluja tarvitseva 10 % väestöstä kerryttää 73 % eri kanavien kautta rahoitetuista sosiaali- ja ­terveydenhuollon palveluista. Paljon palveluja tarvitsevista 67 %:lla palveluja rahoittavat sekä kunta että Kela, kun muusta väestöstä kummankin kanavan rahoittamia palveluja käyttää 39 %. Paljon palveluja tarvitsevat saavat Kelalta rahoitusta erityisesti lääke- ja matkakustannuksiin, kuntoutuspalveluihin ja vammaistukiin, muu väestö etenkin korvauksiin yksityisistä lääkäri- ja hammaslääkärikäynneistä sekä yksityisestä tutkimuksesta ja hoidosta. Muun väestön kustannuksista merkittävä osa aiheutuu työterveyshuollosta. Eri palvelumuodoista aiheutuvien kustannusten erot muuttuvat, kun kustannuksia verrataan ottaen huomioon kaikki rahoituskanavat: vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen kustannussäästö verrattuna pitkäaikaishoivaan pienenee 22 %:sta 9 %:iin.

Päätelmät

Yhteiskunnan kokonaiskustannusten hillitsemiseksi on keskeistä ehkäistä paljon palveluja käyttävän väestön palvelutarvetta ja koordinoida heidän palvelujaan paremmin. Monikanavaisen rahoituksen ongelmat saattavat korostua paljon palveluja tarvitsevilla. Koordinointia hankaloittaa monikanavaisen rahoitusjärjestelmän ­päätöksenteon hajanaisuus ja tiedon läpinäkyvyyden puute. Nämä seikat tulisi ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistettaessa.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Riikka-Leena Leskelä, Vesa Komssi, Saana Sandström, Hennamari Mikkola, Elina Ahola, Sirkku Pikkujämsä, Sirkka-Liisa Olli, Anna Haverinen, Kirsti Ylitalo-Katajisto, Eveliina Huurre

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Leskelä, R., Komssi, V., Sandström, S., Mikkola, H., Ahola, E., Pikkujämsä, S., Olli, S., Haverinen, A., Ylitalo-Katajisto, K., & Huurre, E. (2016). Eri rahoituskanavien rooli oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomen lääkärilehti71(11), 809–815. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/terveydenhuoltoartikkelit/eri-rahoituskanavien-rooli-oululaisten-sosiaali-ja-terveyspalveluissa/

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin