Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yksityisten lääkäripalvelujen alueellinen saatavuus vuosina 2008–2012

Julkaistu 4.11.2016

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Yksityisten tuottajien tarjoamia palveluja aiotaan sosiaali- ja terveyspalveluja uudistettaessa hyödyntää nykyistä enemmän mm. palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä on tutkittu Suomessa paljon, mutta niiden alueellista saatavuutta ei ole aikaisemmin analysoitu. Tavoitteemme on tutkia yksityisten lääkäripalvelujen saatavuutta kuvaamalla toimialan alueellista levinneisyyttä ja sen kehitystä vuosina 2008–2012. Lisäksi vertailemme potilasvirtoja eri alueilla ja erikoisaloilla.  

Menetelmät

Aineisto muodostettiin Kelan sairaanhoitokorvausten rekisterin vuosien 2008–2012 yksityislääkärinpalkkioiden tiedoista. Viiden erikoisalan vastaanottokäyntejä tarkasteltiin 67 seutukunnassa erillisinä markkinoina. ­Aikasarjan muuttujina olivat alueen väkiluku, kaupunkimaisuus, käyntimäärät ja kilpailijoiden lukumäärä. ­Käyntimääristä johdettiin lisäksi asukasmäärään suhteutettu palvelujen käyttö ja käytön paikallisuuden astetta mittaavat suureet. Aineistoa kuvailtiin taulukoimalla ja markkinoiden välisten erojen tutkimiseen käytettiin epäparametrista varianssianalyysiä.

Tulokset

Varsinaisten markkina-alueiden lukumäärä vaihteli erikoisalasta riippuen 36:sta 50:een vuonna 2012, ja näillä alueilla asui 86–94 % Manner-Suomen väestöstä. Markkinoiden lukumäärä lisääntyi tarkasteluajalla kullakin erikoisalalla, jolloin palvelujen saatavuus parani keskimäärin 3 %:lla väestöstä. Uusien markkinoiden synty lisäsi palvelujen käyttöä alueella. Suurin osa palveluista käytettiin kotiseutukunnassa, mutta seutukuntarajat ylittävässä palvelukäytössä oli erikoisalojen ja seutukuntien välillä merkittäviäkin eroja.

Päätelmät

Yksityisten lääkäripalvelujen markkinat ovat viime vuosina levittäytyneet alueellisesti, mutta palvelujen saatavuuteen levittäytyminen vaikutti suhteellisen vähän. Yksityisten lääkäripalvelujen markkinat kattoivat vuonna 2012 kuitenkin jo valtaosan väestöstä. Alueellinen näkökulma on tärkeä tutkittaessa perinteisten lääkäripalvelujen saatavuutta. Paikallisen saatavuuden paraneminen lisää yksityisten palvelujen käyttöä, ja läheinen sijainti on potilaalle keskeinen kriteeri palveluntuottajien valinnassa. Palveluntuottajat eivät juuri kilpaile asiakkaistaan seutukuntarajojen yli.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Riina Hiltunen, Hennamari Mikkola, Jouni Saarni

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Hiltunen, R., Mikkola, H., & Saarni, J. (2016). Yksityisten lääkäripalvelujen alueellinen saatavuus vuosina 2008–2012. Suomen lääkärilehti, 44(71), 2805–2813. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/terveydenhuoltoartikkelit/yksityisten-laakaripalvelujen-alueellinen-saatavuus-vuosina-2008-ndash-2012/

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin