Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Miten hyvin vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan?

Julkaistu 1.3.2017

Tiivistelmä

  • Eläke-esitteen saaneiden joukossa eläkeuudistus tunnettiin paremmin kuin vertailuryhmässä. Esitteen saaneista noin joka kolmas koki tuntevansa eläkeuudistuksen hyvin. Eläkeuudistuksen koki tuntevansa hyvin noin joka kuudes niistä, jotka eivät saaneet eläke-esitettä.
  • Parhaiten eläkeuudistuksen tunsivat 50 vuotta täyttäneet ja korkeampiin tuloluokkiin kuuluvat. 
  • Vastaajat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että eläkeikä tulee nousemaan ja eläkkeiden suuruus tulee laskemaan eliniän kasvun myötä
  • Eläke-esitteen saaneet olivat selvästi luottavaisempia siihen, että työeläkekarttuma tulee pysymään ennallaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen.
  • Lähes kaksi kolmesta vastaajasta tunsi eläkkeelle siirtymisen lykkäämisen eläkettä korottavan vaikutuksen. Eläke-esitteen saaneiden keskuudessa vaikutus tunnettiin useammin kuin vertailuryhmässä

Lue koko artikkeli (julkari.fi)

Tekijät

Sanna Tenhunen, Ilpo Airio

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Tenhunen, S., & Airio, I. (2017). Miten hyvin vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? Teoksessa S. Tenhunen, I. Airio, O. Kangas, K. Koskenvuo, & S. Kuivalainen (toim.). Eläketiedon merkitys: Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta (s. 29–46). Eläketurvakeskus. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-263-2

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin