Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Taksipalveluiden julkinen kilpailutus

Julkaistu 27.9.2021

Tiivistelmä

Julkisesti korvattujen taksikyytien merkitys Suomen taksimarkkinoille on suuri; julkisen sektorin hankkimat tai korvaamat kuljetukset muodostavat 40 prosenttia alan liikevaihdosta. Kansaneläkelaitoksen (Kelan) korvaamien taksipalveluiden osuus julkisesti tuotettujen kyytien tuomasta liikevaihdosta on 34 prosenttia. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaisia haasteita Kelan taksipalveluiden kilpailutukseen liittyy ja miten näitä haasteita voitaisiin ratkaista. Ensinnäkin Kelan on hankittava taksipalvelut huutokauppaamalla ne, jotta se voisi valita tehokkaimman yrityksen tuottamaan palvelun. Etenkin jos huutokaupattavan sopimuksen kesto on pitkä, Kela voisi maksaa yritykselle palvelun tuottamisesta könttäsumman ja osan odotettujen kustannusten ylimenevistä kustannuksista. Nykyisessä kilpailutushuutokaupassa Kela asettaa laadulle minimivaatimustason ja pyytää yrityksiä tarjoamaan pelkkää hintaa. Kelan voisi pyytää yrityksiltä tarjousta hinnan lisäksi myös palvelun laadusta, mikä kannustaisi yrityksiä tuottamaan parempilaatuisia taksipalveluita. Toisaalta mutkikkaat kilpailutussäännöt saattavat vähentää tarjouksia, millä voi olla hintoja kohottava vaikutus. Kela-kyytien voittaminen voi johtaa huomattavan suuren markkinavoiman syntymisen sopimuksen voittaneelle välityskeskukselle, minkä vuoksi eksklusiivisia sopimuksia, jotka rajoittavat taksiyrittäjän työskentelyä toiselle välityskeskukselle, tulisi lähtökohtaisesti välttää. Kela voisi vaatia sopimuksessa välityskeskusta sallimaan taksiyrittäjän työskentelyn toiselle välitysyhtiölle. Haitallisen markkinavoiman riskiä voitaisiin myös pienentää muuttamalla huutokauppaa.

Lue koko julkaisu (kkv.fi)

Tekijät

Elisa Luukkonen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Luukkonen, E. (2021). Taksipalveluiden julkinen kilpailutus (Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 8/2021). Kilpailu- ja kuluttajavirasto. https://www.kkv.fi/uploads/sites/2/2021/11/2021-kkv-selvityksia-8-2021-taksipalveluiden-julkinen-kilpailutus.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin