Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Aineistokuvaus ja informaation lähteet

Julkaistu 1.3.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksessa käytettävä aineisto muodostuu kahdesta 25–62-vuotiaiden tutkittavien ryhmästä. Ensimmäinen ryhmä sai ennen tutkimushaastattelujen tekemistä postitse esitteen, jossa kerrottiin vuoden 2017 eläkeuudistuksen keskeiset piirteet. Esite suunniteltiin erityisesti tätä tutkimushanketta varten. Esite postitettiin 4.11.–6.11.2015 välisenä aikana. Toinen tutkittavien ryhmä ei saanut lainkaan esitettä (vertailuryhmä). Varsinaiset tutkimushaastattelut suoritettiin 16.11.–11.12.2015 välisenä aikana. Haastattelut suoritettiin puhelimitse ja aineiston keräämisestä vastasi Taloustutkimus Oy. Molempiin ryhmiin haastateltiin noin tuhatta henkilöä. Vastaajia oli yhteensä 1 835, joista 939:lle oli lähetetty eläke-esite etukäteen ja 896:lle ei ollut lähetetty esitettä. Vastaajille esitettiin identtiset kysymykset ja lisäksi eläke-esitteen saaneille esitettiin muutama esitettä koskeva kysymys.

Lue koko artikkeli (julkari.fi)

Tekijä

Ilpo Airio

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Airio, I. (2017). Aineistokuvaus ja informaation lähteet. Teoksessa S. Tenhunen, I. Airio, O. Kangas, K. Koskenvuo, & S. Kuivalainen (toim.). Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta (s. 21–28). Eläketurvakeskus. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-263-2

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin