Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö on yleistynyt

Julkaistu 1.1.2018

Tiivistelmä

Johdanto

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten ja nuorten ADHD:n lääkkeiden käyttöä vuosina 2006-2016.

Menetelmät

Lääkkeiden käytön yleisyyttä tutkittiin iän ja sukupuolen mukaan. Aineistona käytettiin Kelan rekisteritietoja sairausvakuutuksesta korvattujen ADHD-lääkkeiden ostoista 4-17-vuotiaille vuosina 2006-2016.

Tulokset

ADHD-lääkkeiden käyttö on lisääntynyt tasaisesti. Vuonna 2016 yhteensä 15 036 lasta ja nuorta (yleisyys 1,8 %) sai ADHD-lääkettä, pojista 2,9 % ja tytöistä 0,6 %. Poikien ADHD-lääkkeiden käyttö viisinkertaistui ja tyttöjen kuusinkertaistui tarkastelujaksolla. Vuonna 2016 ADHD-lääkkeiden käyttö oli yleisintä 9-13-vuotiaiden poikien ryhmässä. ADHD-lääkkeitä käytettiin yleisimmin Pohjois-Karjalan (3,8 %), Lapin (3,4 %) ja Etelä-Savon (3,3 %) sairaanhoitopiireissä ja vähiten Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä (1,0-1,2 %).

Päätelmät

Lisääntymisestään huolimatta ADHD-lääkkeiden käyttö on edelleen kokonaisuudessaan maltillista, mutta vaihtelee iän, sukupuolen ja sairaanhoitopiirin mukaan. Lääkehoidon laadun varmistamiseksi terveydenhuollossa tulisi kerätä järjestelmällisesti tietoa lasten ja nuorten lääkehoidon indikaatioista, kestosta, tuloksellisuudesta, mahdollisista haittavaikutuksista sekä hoitoon sitoutumisesta.

Lue koko julkaisu (duodecimlehti.fi)

Tekijät

Miika Vuori, Eeva Aronen, Andre Sourander, Jaana E. Martikainen, Tuulia Jantunen, Leena Saastamoinen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Vuori, M., Aronen, E., Sourander, A., Martikainen, J., Jantunen, T., & Saastamoinen, L. (2018). Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö on yleistynyt. Duodecim, 34(15), 1515–1522. https://www.duodecimlehti.fi/duo14431

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin