Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yhteistoiminta ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina

Julkaistu 1.1.2018

Johdanto

Tarkastelemme tässä artikkelissa eri toimijoiden välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan merkitystä kuntoutumiselle työssä käyville kohdennetussa ja työhön kytkeytyvässä kuntoutuksessa. Lähtökohtana on käsitys kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta kontekstuaalisena sosiaalisena vuorovaikutuksena. Kontekstuaalisuudella tarkoitamme tässä yhteydessä kuntoutuksen kytkeytymistä omaan toimintaympäristöönsä ja toimintakulttuuriinsa. Kuntoutus tapahtuu aina sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa, ja useimmiten sen toteutuksessa hyödynnetään monialaista ja -toimijaista yhteistoimintaa. Toinen tarkastelukulma on kuntoutujan oman toimijuuden merkitys kuntoutumisen kannalta, ja kolmas on kuntoutujien välisen keskinäisen vertaistuen merkitys kuntoutumiselle.

Lue koko julkaisu (lauda.ulapland.fi)

Tekijät

Matti Tuusa, Riitta Seppänen-Järvelä, Mikko Henriksson, Pirjo Juvonen-Posti, Sanna Pesonen, Vesa Syrjä, Minna Savinainen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Tuusa, M., Seppänen-Järvelä, R., Henriksson, M., Juvonen-Posti, P., Pesonen, S., Syrjä, V. & Savinainen, M. (2018). Yhteistoiminta ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. Teoksessa J. Lindh, K. Härkäpää, & K. Kostamo-Pääkkö (toim.). Sosiaalinen kuntoutuksessa (s. 125–148). Lapland University Press. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-947-6

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin