Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen ero sairauspoissaoloissa on säilynyt väestötasolla mutta pienentynyt sote-alalla

Julkaistu 12.9.2018

Tiivistelmä

Johdanto

Työmarkkinoiden muutokset saattavat näkyä eri tavoin yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tarkastelimme sairauspoissaolotrendien eroja työnantajasektorien välillä.

Menetelmät

Käytimme suomalaisia palkansaajia edustavaa rekisteriaineistoa ja toistomittauksiin perustuvaa logistista regressioanalyysiä. Estimoimme sairauspäivärahajaksolle jääneiden vuosittaisia osuuksia kolmessa yleisessä sairausryhmässä vuosina 2005-2013 työnantajasektorin, iän ja sukupuolen mukaan.

Tulokset

Sairauspäivärahajaksolle jääneiden osuudet pienenivät yleisesti sekä tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) sairauksien, mielenterveyden häiriöiden että verenkiertoelinten sairauksien osalta. Muutokset olivat vähäisiä yli 54-vuotiaiden TULE-sairauksien ja nuorempien ikäryhmien mielenterveyden häiriöiden yhteydessä. Sairauspäivärahajaksolle jääneiden suuremmat osuudet julkisella kuin yksityisellä sektorilla säilyivät lähes muuttumattomina. Sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) alalla työnantajasektorien välinen ero kuitenkin pieneni tutkimusajanjakson loppupuolella.

Päätelmät

Sairauspoissaolojen vähentyessä julkisen ja yksityisen sektorin väliset sairauspoissaoloerot säilyivät väestötasolla mutta pienenivät sote-alalla. Erityisesti julkisella sektorilla työskentelevien työkyvyn tukemiseen tulee kiinnittää edelleen huomiota.

Lue koko artikkeli (duodecimlehti.fi)

Tekijät

Taina Leinonen, Svetlana Solovieva, Kirsti Husgafvel-Pursiainen, Lauri J. Virta, Mikko Laaksonen, Ilona Autti-Rämö ja Eira Viikari-Juntura

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Leinonen, T., Solovieva, S., Husgafvel-Pursiainen, K., Virta, L., & Laaksonen, M. (2018). Julkisen ja yksityisen sektorin välinen ero sairauspoissaoloissa on säilynyt väestötasolla mutta pienentynyt sote-alalla. Duodecim, 134(17), 1738–1748. https://www.duodecimlehti.fi/duo14481

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin