Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt

Julkaistu 18.5.2018

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Rekisteritutkimuksessa selvitettiin bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäytön yleisyyttä lääkeaineittain, ikäryhmittäin ja sukupuolittain koko väestössä.

Menetelmät

Kelan reseptitiedostosta tarkasteltiin sairausvakuutuksesta korvattuja bentsodiatsepiinien lääkeostoja vuosina 2006–2014. Pitkäaikaiskäytöksi määriteltiin vähintään 180 vuorokausiannoksen lääkeosto kalenterivuoden aikana.

Tulokset

Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö väheni kaikissa ikäryhmissä merkittävästi. Eniten se väheni 75 vuotta täyttäneillä, mutta silti heistä 9,7 % oli pitkäaikaiskäyttäjiä vuonna 2014. Unilääkkeiden pitkäaikaiskäyttö oli yleisintä vanhimmissa ikäryhmissä ja rauhoittavien lääkkeiden 50–64-vuotiailla. Tsopikloni oli käytetyin lääkeaine ja myös sen pitkäaikaiskäyttö oli yleisintä. Tsolpideemin pitkäaikaiskäyttö lisääntyi kaikissa ja klonatsepaamin muissa paitsi 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä.

Päätelmät

Vaikka bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on kokonaisuutena vähentynyt, käytön pitkittymiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Terhi Kurko, Leena K Saastamoinen, Annamari Tuulio-Henriksson, Tero Taiminen, Jari Tiihonen, Marja Airaksinen, Jarmo Hietala

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kurko, T., Saastamoinen, L., & Tuulio-Henriksson, A. (2018). Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt. Suomen lääkärilehti, 73(20), 1292–1299. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/bentsodiatsepiinien-pitkaaikaiskaytto-on-vahentynyt/

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin