Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyö kuntien mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun kanssa

Julkaistu 1.1.2018

Tiivistelmä

Johdanto

Potilaita ohjautuu yhä enemmän lastenpsykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Kuvaamme, millaisten yhteistyökäytäntöjen avulla sairaanhoitopiirien lastenpsykiatrian yksiköt tukevat lasten perustason mielenterveyspalveluja ja lastensuojelua kunnissa.

Menetelmät

Sairaanhoitopiirien (20) lastenpsykiatrian ylilääkärit vastasivat puolistrukturoidussa haastattelussa kysymyksiin potilasasioissa tehdystä käytännön yhteistyöstä kuntien työntekijöiden kanssa sekä näille annetusta asiantuntija-avusta. Vastausten sisältö koodattiin sisällönanalyyttisellä menetelmällä ja järjesteltiin teemoittain.

Tulokset

Lastenpsykiatristen potilaiden hoitoon liittyvää liikkuvaa verkostotyötä tehtiin kaikissa lastenpsykiatrian yksiköissä. Muun yhteistyön painotukset ja tavat vaihtelivat. Joissakin sairaanhoitopiireissä työskenneltiin lastensuojelun kanssa työryhmänä, joka esimerkiksi teki arvioita tai järjesti perhekuntoutusta. Lapsen ja perheen lastenpsykiatrinen hoito voitiin joskus toteuttaa yhdessä perheneuvoloiden kanssa. Tavallisin yhteistyömuoto terveyskeskuslääkäreiden kanssa oli konsultaatio.

Päätelmät

Sairaanhoitopiirien yhteistyötavat kuntien kanssa olivat yhdenmukaisimpia potilaiden hoidossa. Muu yhteistyö oli tavallisesti vähäistä. Lasten mielenterveysjärjestelmän kehittämisen tulisi pohjautua kansallisella tasolla tehtäviin suunnitelmiin.

Lue koko artikkeli (duodecimlehti.fi)

Tekijät

Eeva Huikko, Päivi Santalahti, Minna Torniainen-Holm, Miika Vuori, Leena Kovanen, Riikka Lämsä ja Annamari Tuulio-Henriksson

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Huikko, E., Santalahti, P., Torniainen-Holm, M., Vuori, M., Kovanen, L., Lämsä, R., & Tuulio-Henriksson, A. (2018). Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyö kuntien mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Duodecim, 134(18), 1827-36. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2018/18/duo14504

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin