Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019

Julkaistu 1.1.2018

Tiivistelmä

Tässä aineistossa kuvataan keskeisten sosiaaliturvaetuuksien ja niiden verotuksen sekä laajemminkin pienituloisten väestöryhmien toimeentulon kehitystä vuosina 2012–2018 ja osin myös vuonna 2019 ottamalla huomioon nykyisen hallituksen ohjelma ja budjettikehyspäätökset talouskehitystä koskevine oletuksineen. Vuosi 2012 on lähtökohtana se vuoksi, että silloin ei vielä tehty sosiaaliturvan leikkauksia vaan päinvastoin, työttömien peruspäivärahan ja toimeentulotuen tasokorotukset kohensivat vähävaraisten väestöryhmien toimeentuloa. Sen jälkeen on toteutettu mm. erilaisia indeksileikkauksia ja indeksijäädytyksiä ja myös suoranaisia etuustasojen alennuksia, jotka vaikuttavat pienituloisten väestöryhmien toimeentuloon.
Ensin tarkastellaan kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ja muita keskeisiä etuuslakien muutoksia. Sen jälkeen selvitetään lähinnä pienituloisten kannalta keskeisiä veromuutoksia. Kolmantena osiona on esimerkkitarkastelu, jossa katsotaan etuuksien ja verotuksen muutosten yhteisvaikutusta.

Lue koko julkaisu (soste.fi)

Tekijä

Pertti Honkanen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Honkanen, P. (2018). Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019. Soste. https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/11/soste_sosiaaliturvaraportti_14022018_valmis.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin