Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lääkkeiden määrääminen avohoidon eri sektoreilla

Julkaistu 31.8.2018

Tiivistelmä 

Lähtökohdat 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten lääkeostot jakautuvat sen mukaan, toimiiko lääkemääräyksen kirjoittanut lääkäri julkisella vai yksityisellä sektorilla vai työterveyshuollossa, ja onko lääkevalinnoissa eroja toimintasektoreittain.

Menetelmät 

Kelan rekisterien ja Oulun alueen terveydenhuollon tapahtumatietojen avulla määriteltiin 25–64-vuotiaiden oululaisten (n = 75 423) vuoden 2013 korvatuista lääkeostoista (n = 676 684), millä toimintasektorilla lääkkeet oli todennäköisesti määrätty. Lääkevalintojen eroja selvitettiin kolmessa lääkeryhmässä.

Tulokset 

Julkisen terveydenhuollon lääkärien määräämien lääkkeiden osuus työikäisten oululaisten lääkeostoista oli 56 %, lääkekustannuksista 70 % ja korvauksista 76 %. Yksityissektorilla ja työterveyshuollossa useammat potilaat saivat uudempia protonipumpun estäjiä, statiineja ja reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä kuin julkisessa terveydenhuollossa.

Päätelmät

Lääkekustannukset painottuvat julkiselle sektorille. Tutkimus antaa kuitenkin viitteitä systemaattisista eroista lääkkeiden määräämiskäytännöissä eri toimintasektoreilla. Erojen kustannusvaikutuksia on syytä tutkia, etenkin koska maakunta- ja sote-uudistuksessa kaavailtu valinnanvapaus saattaa lisätä yksityissektorilla määrättyjen lääkkeiden osuutta.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Katri Aaltonen, Jani Miettinen, Timo Maljanen, Lauri Virta, Jaana E. Martikainen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Aaltonen, K., Miettinen, J., Maljanen, T., Virta, L., & Martikainen, J. (2018). Lääkkeiden määrääminen avohoidon eri sektoreilla. Suomen lääkärilehti, 73(35), 1875-1880. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/laakkeiden-maaraaminen-avohoidon-eri-sektoreilla/

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin