Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen

Julkaistu 22.6.2021

Tiivistelmä

Sosiaaliturvan monimutkaisuus on nostettu yhdeksi keskeiseksi ongelmakokonaisuudeksi sosiaaliturvauudistuksessa. Tässä työpaperissa tehdään ensimmäinen katsaus suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuteen tutkimuskirjallisuuden kautta. Monimutkaisuutta tarkastellaan lainsäädännön, toimeenpanon ja asiakkaiden kokemusten tasoilla. Lisäksi Suomen järjestelmän monimutkaisuutta vertaillaan lyhyesti muihin maihin.

Tutkimusten perusteella monimutkaisuus on ongelma esimerkiksi silloin, kun se aiheuttaa etuuksien alikäyttöä, kansalaiset eivät tiedä oikeuksistaan etuuksiin tai monimutkaisuus tekee etuuksien hakemisesta hankalaa. Monimutkaisuuden on myös esitetty aiheuttavan byrokratialoukkuja, mutta aiheesta ei ole juuri tutkimusnäyttöä.

Tutkimukset osoittavat monimutkaisuuden rakentuvan ja ilmenevän kaikilla kolmella edellä mainitulla sosiaaliturvajärjestelmän tasolla. Etuuslainsäädäntö esimerkiksi koostuu useista perhe- ja tulokäsitteistä. Koska sosiaaliturvan toimeenpano on hajautettu eri viranomaisille, viranomaisten välinen yhteistyö ja erityisesti viimesijaiseen toimeentuloturvaan liittyvä harkinta vaikeuttavat sosiaaliturvan toimeenpanijoiden työtä. Tutkimusten mukaan kokemukset sosiaaliturvan monimutkaisuudesta kasautuvat usein niille asiakkaille, jotka saavat samanaikaisesti useita etuuksia ja palveluita.

Lue koko julkaisu (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Tekijät

Ella Sihvonen, Pirjo Juvonen-Posti, Anna-Kaisa Tuovinen, Laura Seppänen, Peppi Saikku, Sanna Blomgren, Hanna-Mari Heinonen, Markku Laatu, Hannu Mattila, Ella Näsi, Tuija Korpela, Jussi Tervola, Matti Joensuu, Kirsi Unkila, Lotta Virrankari

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Sihvonen, E., Juvonen-Posti, P., Tuovinen, A., Seppänen, L., Saikku, P., Blomgren, S., Heinonen, H.-M., Laatu, M., Mattila, H., Näsi, E., Korpela, T., Tervola, J., Joensuu, M., Unkila, K., & Virrankari, L. (2021). Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen (Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2021:1). Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5434-2

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin