Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Työttömien palveluiden käyttö ja työllistyminen: Rekisteritutkimus Oulussa vuonna 2016 työttömäksi jääneistä

Julkaistu 2.12.2021

Johdanto

Työttömäksi jäävän työllistymistä ja työkykyä voidaan tukea erilaisilla palveluilla. Muun väestön tapaan työttömät voivat saada erilaisia tarpeen mukaan kohdennettuja sosiaali- ja terveyspalveluita. Työttömille on suunnattu myös erillispalveluita, kuten TE-palveluiden ja kuntien 
työllistymistä edistäviä palveluita. Erilaisia palveluita järjestävien toimijoiden suuresta määrästä johtuen palvelujärjestelmä on monimutkainen ja hajanainen eikä aina ole selvää, minkä toimijan vastuulle työttömän kokonaistilanteen hoitaminen kuuluisi. Järjestelmässä voi olla päällekkäisyyttä mutta myös väliinputoajia. 

Tieto palveluiden käytön yleisyydestä työttömäksi jääneillä on niukkaa, pitkälti tietopohjan hajanaisuuden vuoksi. Ei ole myöskään selvää, missä määrin erilaisten palveluiden saaminen tosiasiassa edistää työttömän työllistymistä. 

Työttömien palvelukenttä on lähivuosina murroksessa, kun TE-palveluiden järjestäminen on siirtymässä kunnille vuonna 2024. Lisäksi kuntien järjestämien sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto hyvinvointialueille vuonna 2023 ja kuntoutusjärjestelmän mahdollinen uudelleenorganisointi tuovat muutoksia palveluiden järjestämiseen ja saatavuuteen. Tällä rekistereihin perustuvalla tutkimuksella tuotamme tietoa siitä, millaista erilaisten sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden käyttö on työttömillä nykyjärjestelmässä ja miten palveluiden käyttö on yhteydessä työttömien myöhempään työmarkkina-asemaan.

Lue koko artikkeli (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Tekijät

Hanna Rinne, Jenni Blomgren

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Rinne, H., & Blomgren, J. (2021). Työttömien palveluiden käyttö ja työllistyminen: rekisteritutkimus Oulussa vuonna 2016 työttömäksi jääneistä. Työpoliittinen aikakauskirja, 64(4), 34-45. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163649/TAK_4_2021_web.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin