Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Signe Jauhiainen.

Signe Jauhiainen

ryhmäpäällikkö, tutkimusyksikkö
Twitter

Esittely

Toimin ryhmäpäällikkönä Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni on toimeentuloturva, kuten asumistuki ja toimeentulotuki. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet asumistukea, toimeentulotuen saajien asumista, nuorten työttömyysturvaa ja maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttöä. Olen osallistunut myös Suomen perustulokokeilun arviointiin. Tällä hetkellä olen mukana sosiaaliturvauudistuksen taustatyössä.

Asiantuntemus

 • Asumistuki
 • Toimeentulotuki
 • Maahanmuuttajien sosiaaliturva
 • Työmarkkinat
 • Eläketurva
 • Julkinen talous

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

Kirjoituksia Kelan tutkimusblogissa

Viimeaikaisia julkaisuja

 • Busk, H. & Jauhiainen, S. (2022). The Careers of Immigrants in Finland: Empirical Evidence for Genders and Year of Immigration. Journal of International Migration and Integration.
 • Haikkola, L., Uusikangas, S., Korpela, T., Jauhiainen, S. & Hiilamo, H. (2022). Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona: Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:2. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.
 • Räsänen, T., Jauhiainen, S. & Pyy-Martikainen, M. (2021). Sosiaaliturvan stressitesti. Työpapereita 162. Kela.
 • Kangas, O., Jauhiainen, S., Simanainen, M. & Ylikännö, M. (toim.). (2021). Experimenting with Unconditional Basic Income. Edward Elgar.
 • Lassander, M. & Jauhiainen, S. (2021). Financial well-being in basic income experiment. Teoksessa: Kangas, O. ym. (toim.), Experimenting with Unconditional Basic Income. Edward Elgar.
 • Jauhiainen, S. & Raivonen, L. (2020). Maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttö vuonna 2018. Työpapereita 157. Kela.
 • Jauhiainen, S. (toim.). (2019). Aluetalouksia tutkimassa. Kehitys, työmarkkinat ja muuttoliike. Hannu Tervon juhlakirja. Jyväskylä School of Business and Economics.
 • Jauhiainen, S., & Korpela, T. (toim.). (2019). Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:28. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.
 • Jauhiainen, S., Sihvonen, E., Räsänen, T., Veilahti, A. & Mikkola, H. (2019). Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa. Kela.
 • Raittila, S., Korpela, T., Ylikännö, M., Laatu, M., Heinonen, H., Jauhiainen, S. & Helne, T. (2018). Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Työpapereita 138. Kela.
 • Busk, H., Jauhiainen, S., Kekäläinen, A., Nivalainen, S. & Tähtinen, T. (2016). Maahanmuuttajat työmarkkinoilla - tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 6/2016.
 • Härmälä, V., Jauhiainen, S. & Kosunen, A. (2014). Maahanmuuttajien työllisyys ja sukupuolten väliset erot. Työpoliittinen aikakauskirja 2/2014.
 • Eronen, A., Härmälä, V., Jauhiainen, S., Karikallio, H., Kosunen, A., Laamanen, J. & Lahtinen, M. (2014). Maahanmuuttajien työllistyminen – Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 6/2014.
 • Jauhiainen, S. (2011). Overeducation in the Finnish regional labour markers. Papers in Regional Science, 90 (3), 573-589.
 • Jauhiainen, S. & Rantala, J. (2011). Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki - katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Eläketurvakeskuksen raportteja 3/2011.
 • Jauhiainen, S. (2010). Studies on Human Capital Flows and Spatial Labour Markets. Jyväskylä Studies in Business and Economics 94. Diss.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin